Kristian Wedel – göteborgianaförfattare och GP-krönikör om boken Göteborg 400

Arkivjakten pågick i fem år. Den involverade Göteborgs-Posten, bokförlag, Göteborgs stadsmuséum, Göteborg & Co, universitetsinstitutioner och stiftelser. Ett tiotal bildreseachers inventerade bortåt en miljon fotografier – det största bildinventeringsprojektet i stadens historia. Resultatet har blivit hundratals tidningsartiklar, musei-utställningar, föredrag och boken Göteborg 400.

Värd: Hain Rebas