På gång

Här kommer vi att fortlöpande annonsera om nyheter och sådant vi har på gång.
En del detaljer kvarstår. Full information kommer senare i programmet.
Eftersom cirklarna i stort sett är som tidigare terminer så nöjer vi oss med
att presentera bara nya här.

22 juni 2022

MÅNDAGSFÖREDRAG
12 sept. Fredrik Bååthe från Neuroforum
26 sept. Omi Söderblom om Raoul Wallenberg/Staffan Söderblom
3 okt Sten Ivarsson om Pandemierna och människans överlevnad. En balansgång sedan historiens gryning.
14 nov Kristina Mellström om Borås konstmuseum

FÖRELÄSNINGSSERIER

Geopolitik
Vad är geopolitik? Man kan säga att begreppet syftar dels på vetenskapen geopolitik,
dels på geopolitik som aspekt av en politisk, ofta nationalistisk propaganda.
Geopolitik eller politisk geografi kan studeras med utgångspunkt i sociologi, historia,
statsvetenskap, språk, religion.
Med geografi i dessa sammanhang menar man både landområden, oceaner, sund, floder
och bäckar. Jordklotets natur förändras trots allt i långsam takt. I politiska konflikter och
i politisk argumentering förutsätts därför naturgeografin som en fast och självklar faktor.

Föreläsningsserien om Geopolitik omfattar 6 tillfällen och hålls av professor emeritus
i historia Thomas Magnusson

Idéhistoria (repris från ht21)
SiG kommer under hösten att reprisera den uppskattade föreläsningsserien i idéhistoria,
universitetsämnet som handlar om filosofiska, vetenskapliga, politiska och moraliska idéer,
företrädesvis i den västerländska traditionen.
Föreläsningarna utgör inte någon översiktskurs i ämnet, även om en introduktion till
disciplinen skall ges. Föreläsarna behandlar teman som de sysslat med i sin forskning,
teman med stor historisk betydelse och i flera fall också med omedelbar relevans för
vår egen tid.
Föreläsningsserien organiseras av professor emeritus Bo Lindberg och omfattar 7 föreläsningar.

Konstmuséet
Vi gör ett nytt besök på Göteborgs konstmuseum. Denna gång med nya teman.
Deltagarna guidas av den uppskattade  och kunniga konstpedagogen Lisbet Ahnoff
4/10  Vad är konst? –  om samtida konst i våra samlingar. 
11/10 Stilla liv, tingens poesi. (Stilleben).
18/10 Vad berättar porträtten? –  att avbilda en människa kan göras på tusentals sätt,
beroende på vad konstnären vill förmedla om personen.
25/10 Laddade landskap – om landskapsmåleri i samlingen
1/11 Albert Edelfelt (kärv realist och sinnlig ljusskildrare)

Tisdagar kl. 13 −14.30.

Stadens platser. Offentliga rum i Göteborg (fortsättning på serien Landshövdingehus)

Sedan 1980-talet kan man se ett återuppväckt intresse för det offentliga rummet.
Stadens platser som social offentlighet och som gestaltade stadsrum har diskuterats
och prövats i praktiken. Gustaf Adolfs torg-Lejontrappan-Brunnsparken är ett exempel
i Göteborg från tidigt 1990-tal. Under 2010-talet har detta kopplats ihop med ett starkt
förtätningstryck i centrala staden. I den här seriens föreläsningar och vandringar tar
Claes Caldenby och Anders Dahlgren upp samtalet om vad vi ska ha staden till
utifrån ett antal exempel.

Start: Torsdag 15/9 kl 10 – 12.30

Serien leds av professor emeritus i arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Claes Caldenby
och omfattar två föreläsningar och fyra stadsvandringar.

Symfoniorkestrar och deras verksamheter

Vi träffas vid sju tillfällen för att fördjupa oss i lyssnandet på mästerverk av framstående
tonsättare från olika epoker. Vi tar upp olika aspekter på musiken som form och stil, men
framför allt försöker vi formulera varför och hur musiken talar till oss.

Föreläsningsserien hålls av Jan Alm, verksam som kontrabasist i Göteborgs Symfoniker
och universitetslektor vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

Start: Torsdag 8/9 kl. 14–16

Enstaka föreläsningar

Fåglarnas hemligheter – hur fåglarna inspirerat oss att lösa medicinska gåtor

Den helt revolutionerande upptäckten att den vuxna hjärnan har förmåga att producera
nya nervceller eller de spännande forskningsrönen om hur människan har kunnat lära sig
tala kommer från fågelvärlden. Härifrån har vi även hämtat inspiration om hur vi skall
kunna hjälpa människor med dövhet eller nedsatt hörsel. Att duvor kan lära sig göra
komplicerade sjukdomsdiagnoser, som t.ex. bröstcancerdiagnoser, bara efter några
veckors träning, är en annan dold förmåga man hittar i fågelvärlden

Detta och mer kommer docent Anita Campbell att berätta om till sina egna bilder.
Material är taget ur hennes nya bok Fåglarnas hemligheter

STUDIEBESÖK

Röhsska

Följ med på en stilresa med unika föremål från olika länder och stilepoker på Röhsska museet.
Välkommen till en visning av de nyöppnade basutställningarna på våning två på Röhsska museet.
Fördjupa dig i ett fantasilandskap med kraftfullt formspråk, upplev en unik silversamling och se
dansande figuriner.
Besöket är planerat till onsdagen den 5 oktober kl. 14−15 ca.

Workshop – Poesiverkstad

POESI I SAK MED ANDRA ORD – workshop om den omöjliga konsten att översätta poesi
Poeten Ragnar Strömberg, som kommer att leda denna workshop, är poet, dramatiker,
kritiker, essäist och översättare.

Samt ett par nya cirklar

Göteborgs mediehistoria

1. Några medieprofiler i Göteborg, och spår de satt i stadsbilden

2. Hur det startade: 1700-talets tidningar och deras villkor

3. GHT:s århundrade: tryckfrihetsstrid, turbulens och dominans

4. Mellankrigstidens mångfald och giganternas kamp

5. När radion kom till stan

6. Medierna under andra världskriget

7. Göteborgs-TV med bred produktion

8. Utveckling mot tidningsmonopol

Cirkeln, som omfattar 8 tillfällen, leds av Tomas Odén, docent i journalistik,
medier och kommunikation vid Göteborgs universitet

Skuld och försoning i historien

Syftet är att jämföra tre länders historia med tyngdpunkt på 1930-talet och framåt,
med beaktande av ex Förintelsen. Syftet är också att förstå hur olika historiesyn
och historiebruk kan ge olika historieskrivning. Genom att studera exempelvis händelserna
i Katyn våren 1940 får deltagarna tillfälle att diskutera hur en historisk händelse kan få stora
konsekvenser i såväl människors hjärta som politiska kontakter mellan länder idag.
Syftet är också att förstå hur man under efterkrigstiden försökt hantera nationell skuld som
lagts på utifrån såväl som från egna nya generationer. Länderna Tyskland, Ryssland
(Sovjetunionen) och Spanien får representera tre olika utvecklingar.

Cirkeln leds av adjunkt Ina Nyfelt, lärare i historia och retorik.
Hon fick 2015 Kungliga Vitterhetsakademins pedagogiska pris.