På gång

En död med värdighet

I denna föreläsning kommer läkare Rolf Ahlzén ge oss en översikt över läkaretikens framväxt med särskilt fokus på etiska frågor i livets slutskede. Föreläsningen mynnar ut i tänkbara scenarier för utvecklingen inom detta område. Det finns platser kvar till föreläsningen som äger rum tisdag 23 april. Läs mer och anmäl dig HÄR.

Kvinnor i offentligheten i antikens Rom

Gunhild Vidén som har bedrivit forskning om kvinnor i antikens Rom kommer att berätta om olika kvinnoöden i Romarriket, ca 2000 år bakåt i tiden. Det finns platser kvar till föreläsningen som äger rum tisdag 23 april. Läs mer och anmäl dig HÄR.

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/senioruniversitetetgbg

Kalender

Foto: Pixabay