Ständigt denna skola

Linnea Lindqvist har de senaste femton åren arbetat som lärare och rektor i Stockholms och Göteborgs särskilt utsatta områden, och har lång erfarenhet av att arbeta med elever som har svenska som andraspråk. Hösten 2020 utgav hon boken ”En tickande bomb, en bok om skolsegregation” som handlar om hur eleverna drabbas av rådande skolpolitik, som försvårar möten mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund. Skillnaderna i betygsresultat mellan elever med olika utbildningsbakgrund i familjerna ökar snabbt. Linnea har i flera år varit aktiv i skoldebatten om en möjlig likvärdig skola, och boken ”En negativ spiral, kampen om den kommunala skolans resurser” handlar om hur kommunernas ekonomi dräneras när enskilda huvudmän etablerar sig.

Värd: Renée Danielsson