I skuggan av ett helgon

Eivor Martinus är göteborgare, men flyttade till London på 60-talet. Hon har där verkat som författare i ett halvsekel. Förutom översättningar av August Strindberg, Hjalmar Söderberg, Hjalmar Bergman, Pär Lagerkvist och Bengt Söderbergh har hon givit ut fem egna böcker – den senaste I Skuggan av ett helgon kom ut hösten 2021. Boken berättar om vilken roll den heliga Birgittas dotter Katarina spelade i sin mors liv och i hur hög grad det är tack vare henne som det första birgittinerklostret kom till och dessutom om hennes roll i helgonförklaringen.