Nivåskala för språkstudier

För att undervisningen ska bli givande för alla och resultatet gott är det viktigt att deltagarna i en språkcirkel har ungefär samma färdighetsnivå. Därför tillämpar vi Europarådets nivåskala för språkcirklar, för att du själv ska kunna bedöma vilken nivå du befinner dig på. Nivåerna representerar de kunskaper du bör ha efter avslutad cirkel, alltså inte dina språkkunskaper i utgångsläget. Känner du igen dig på en nivå ska du gå den cirkel som följer för att utvecklas. 

Beskrivningarna nedan visar cirkelns målnivå, inte utgångsläget. Om du är nybörjare ska du läsa på nivå A1. Om du kan det som står under A1, bör du läsa en cirkel på nivå A2, och så vidare.  

För att få hjälp att hamna på rätt nivå kan du själv göra ett ett språktest online genom att gå in på Folkuniversitetets webbsida Testa dina språkkunskaper. Du kan också kontakta någon av våra cirkelledare i det språk du är intresserad av för att få vägledning. 

Europarådets nivåskala för språkstudier

Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt. 

Nivå A2. Jag kan förstå enklare fraser och ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete. 

Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan tänka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter. 

Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation. 

Nivå C1. Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar. 

Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i nästan alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t.ex. ironi). 

Senioruniversitetets nivåindelning av språk

Utöver Europarådets nivåskala tillämpar SiG ytterligare indelningar beroende på att varje nivå enligt skalan kräver ett antal terminers studier. 

För att t.ex. nå målnivå A1 behöver du räkna med tre till fyra terminers aktiva studier. Även övriga nivåer kräver flera terminers studier för att uppnå nästa målnivå. 

För latin görs ingen nivåindelning. 

Kontakta gärna cirkelledaren om du vill ha hjälp med att välja delcirkel inom de olika nivåerna. 

Följande nivåindelningar används generellt för vårt utbud av studiecirklar i språk:   

  • A1: Nybörjare
  • A1: del 1, del 2, del 3, del 4
  • A2: del 1, del 2, del 3, del 4 
  • B1: del 1, del 2, del 3, del 4 
  • B2: del 1, del 2, del 3, del 4 
  • C1: del 1, del 2, del 3, del 4 
  • C2 

För vissa cirklar är ambitionen att öva språket men inte att höja kunskaperna till högre nivåer och för dem anges t.ex. A2 till B1, B2 till C2.