Bengt Nordström, professor i Datalogi vid Chalmers: De fyras gäng – om Google och IT i samhället

De fyra stora IT-företagen Amazon, Apple, Google och Facebbok påverkar oss dagligen. Bengt Nordström kommer att ge en översikt av deras inflytande samt belysa de samhällsfarliga följderna av utvecklingen. Vi lever i ett övervakningssamhälle som ingen kunde föreställa sig.

Värd. Elsa Rosenblad