Måndagsföreläsningar

Biologisk mångfald ur ett Länsstyrelseperspektiv

Klara Jansson och Marja Nordin Vår svenska flora och fauna är hotad, och arter trängs undan av invasiva främmande arter. Det behövs krafttag för att vända trenden och skapa bättre förutsättningar för vilda pollinerande insekter och för den biologiska mångfalden. Klara Jansson och Marja Nordin från Naturavdelningen på Länsstyrelsen berättar om arbetet med invasiva arter och …

Biologisk mångfald ur ett Länsstyrelseperspektiv Läs mer »

I skuggan av ett helgon

Eivor Martinus är göteborgare, men flyttade till London på 60-talet. Hon har där verkat som författare i ett halvsekel. Förutom översättningar av August Strindberg, Hjalmar Söderberg, Hjalmar Bergman, Pär Lagerkvist och Bengt Söderbergh har hon givit ut fem egna böcker – den senaste I Skuggan av ett helgon kom ut hösten 2021. Boken berättar om vilken roll …

I skuggan av ett helgon Läs mer »

Att översätta nobelpristagare. Och andra.

Helena Hansson översätter från engelska och danska och har ungefär sjuttio översättningar i bagaget. Hon har översatt nobelpristagare som Toni Morrison och nu senast Abdulrazak Gurnah, men även uppmärksammade essäister som Rebecca Solnit, ung brittisk poesi, fantasy för ungdom och deckare. Hon berättar om sina översättningar med särskilt fokus på 2021 års nobelpristagare Abdulrazak Gurnah. …

Att översätta nobelpristagare. Och andra. Läs mer »

Ständigt denna skola

Linnea Lindqvist har de senaste femton åren arbetat som lärare och rektor i Stockholms och Göteborgs särskilt utsatta områden, och har lång erfarenhet av att arbeta med elever som har svenska som andraspråk. Hösten 2020 utgav hon boken ”En tickande bomb, en bok om skolsegregation” som handlar om hur eleverna drabbas av rådande skolpolitik, som …

Ständigt denna skola Läs mer »

Kristian Wedel – göteborgianaförfattare och GP-krönikör om boken Göteborg 400

Arkivjakten pågick i fem år. Den involverade Göteborgs-Posten, bokförlag, Göteborgs stadsmuséum, Göteborg & Co, universitetsinstitutioner och stiftelser. Ett tiotal bildreseachers inventerade bortåt en miljon fotografier – det största bildinventeringsprojektet i stadens historia. Resultatet har blivit hundratals tidningsartiklar, musei-utställningar, föredrag och boken Göteborg 400. Värd: Hain Rebas

Janne Josefsson: Den grävande journalistikens villkor och möjligheter

Hisingspojken Janne Josefsson, journalist, författare och TV-programledare har vi i årtionden lärt känna bl.a. i Striptease, Debatt och från mer eller mindre uppseendeväckande Uppdrag granskningar: valstugereportaget, Stenbeck, göteborgskravellerna, ICA:s köttmärkning, Uzbekistanaffären m.fl. Hans arbete har belönats med de finaste mediepriser, men han har också kritiserats, fälls och fruktats. JJ är nyligen pensionerad, men alls icke …

Janne Josefsson: Den grävande journalistikens villkor och möjligheter Läs mer »

Lisbeth Stenberg: 100 år av kvinnlig rösträtt

Kvinnor i Göteborg började 1902 organisera sig för att vinna sina fulla medborgerliga rättigheter. Vid valet till Riksdagen för exakt 100 år sedan, i september 1921, invaldes socialdemokraten Nelly Thüring och liberalen Kerstin Hesselgren från Göteborg som de första kvinnorna.  Lisbeth Stenberg är docent i litteraturvetenskap vid GU och samordnare av projektet Göteborgskvinnor i rörelse/r …

Lisbeth Stenberg: 100 år av kvinnlig rösträtt Läs mer »

Astronomen Marie Rådbo, Göteborgs universitet: Varför ska vi åka till Mars?

I februari 2021 anlände inte mindre än tre farkoster till mars för vidare utforskning av vår grannplanet. Men varför så mycket fokus på Mars – döpt efter krigets gud – varför inte lika gärna vår granne Venus – döpt efter kärleksgudinnan? Här tittar vi närmare på hur vår syn på såväl Mars som Venus har …

Astronomen Marie Rådbo, Göteborgs universitet: Varför ska vi åka till Mars? Läs mer »