Biologisk mångfald ur ett Länsstyrelseperspektiv

Klara Jansson och Marja Nordin

Vår svenska flora och fauna är hotad, och arter trängs undan av invasiva främmande arter. Det behövs krafttag för att vända trenden och skapa bättre förutsättningar för vilda pollinerande insekter och för den biologiska mångfalden. Klara Jansson och Marja Nordin från Naturavdelningen på Länsstyrelsen berättar om arbetet med invasiva arter och pollineringsuppdraget, en nationell satsning, och de ger också förslag vad vi alla kan göra för att bevara den biologiska mångfalden.