Måndagsföredrag 2020

Information om måndagsföredrag under 2020 med enbart text och utan video.

Måndag 7 december kl 13.00–14.00
Geijerarvet – en släkthistoria om dikt och galenskap
Arvet efter Erik Gustaf Geijer vårdades som något heligt av hans ättlingar och bidrog till att några av dem själva blev framstående diktare, häribland Agnes von Krusenstjerna, Olof och David Lagercrantz. Andra blev politiker eller kända skådespelare, men många av kvinnorna blev olyckliga och psykiskt sjuka. Var arvet en välsignelse eller förbannelse?

Litteraturprofessorn Lars Lönnroth, själv Geijerättling, talar om sin bok Geijerarvet – en släkthistoria om dikt och galenskap.
Värd: Elsa Rosenblad


Måndag 23 november kl 13.00–14.00
Att vara ett träd
Träd är levande varelser som betyder mycket både för såväl för vår egen hälsa och livskvalitet som för andra organismer i ekosystemen. Om man inte har rätt ”glasögon” kan man lätt uppfatta dem som en del av en kuliss i omgivningen. Det finns emellertid mycket att lära och fascineras över om hur de lever, om deras olika anpassningar, om deras historia och deras nutida situation.

Åslög Dahl tar i föredraget upp en del av detta. Hon är fil.dr i botanik och anställd som forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet. Hon undervisar bland annat i ekologi men hennes forskning rör sig mest kring pollen, pollinationsbiologi och allergier.
Värd: Gunilla Mattsson


Måndag 12 oktober
Glimtar ur Göteborgs vilda flora
Ämnet Göteborgs vilda flora har behandlats i föreläsarens bok Botaniska utflykter i Göteborg med omnejd och denna bok utgör också utgångspunkt för innehållet i föredraget. Bokens utflykter går till 35 mer eller mindre kända platser och deras flora, till exempel Götaplatsen, Gunnebo slottspark och Västerledens vägkanter.

Föredragshållaren, Ingemar Jonasson, är pensionerad högstadielärare och har varit växtintresserad ända sedan han som nioåring samlade medicinalväxter i Kungsladugård. Under senare år har han deltagit bl.a. i arbetet med bokverket Bohusläns flora.
Värd: Gunilla Mattsson


Måndag 21 september
Neurovetenskap möter humaniora, pedagogik och kulturella aktiviteter
Gunnar Bjursell, professor emeritus och projektledare för Den kulturella hjärnan på Karolinska institutet