Studiecirklar

Senioruniversitetet i Göteborg erbjuder under våren 2024 studiecirklar inom ämnen som språk, litteratur, filosofi och musik. Cirklarna genomförs antingen i SiG:s lokaler, rum 1, 2 och 3, Norra Allégatan 7 eller i Folkuniversitetets lokaler, Norra Allégatan 6.

Medlemskap är en förutsättning för att delta i studiecirklarna. Medlemmar har förtur till och med den 15 januari under förutsättning att medlemsavgiften har betalats senast den 10 januari. Om du som ännu inte är medlem anmäler dig får du en faktura för både aktiviteten och medlemsavgiften om du blir antagen.

När vi tagit emot din anmälan får du en bekräftelse. Information om antagning eller köplats kommer skickas ut senast en vecka före start tillsammans med en faktura på avgiften. Om aktiviteten är fulltecknad får du besked om detta och du sätts upp på reservplats.

Vilken språknivå ska jag välja? 

För att undervisningen ska bli givande för alla och resultatet gott är det viktigt att deltagarna i en språkcirkel har ungefär samma färdighetsnivå. Därför tillämpar vi Europarådets nivåskala för språkcirklar som är en skala med flera språknivåer för att du själv ska kunna bedöma vilken nivå du befinner dig på. Nivåerna representerar de kunskaper du bör ha efter avslutad cirkel, alltså inte dina språkkunskaper i utgångsläget. Känner du igen dig på en nivå ska du gå den cirkel som följer för att utvecklas. 

Beskrivningarna nedan visar därmed cirkelns målnivå, inte utgångsläget. Om du är nybörjare ska du läsa på nivå A1. Om du kan det som står under A1, bör du läsa en cirkel på nivå A2, och så vidare.  

För att få hjälp att hamna på rätt nivå kan du själv göra ett ett språktest online genom att gå in på Folkuniversitetets webbsida Testa dina språkkunskaper. Du kan också kontakta någon av våra cirkelledare i det språk du är intresserad av. 

Europarådets nivåskala för språkcirklar

Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt. 

Nivå A2. Jag kan förstå enklare fraser och ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete. 

Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan tänka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter. 

Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation. 

Nivå C1. Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar. 

Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i nästan alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t.ex. ironi). 

Senioruniversitetets nivåindelning av språk 

Utöver Europarådets nivåskala tillämpar SiG ytterligare indelningar beroende på att varje nivå enligt skalan kräver ett antal terminers studier. 

För att t.ex. nå målnivå A1 behöver du räkna med tre till fyra terminers aktiva studier.  För att nå målnivån för A2 behöver du studera cirkaa fyra terminer. Även övriga nivåer kräver flera terminers studier för att uppnå nästa målnivå. 

För latin görs ingen nivåindelning. 

Kontakta gärna cirkelledaren om du vill ha hjälp med att välja delcirkel inom de olika nivåerna. 

Följande nivåbenämningar används generellt för vårt utbud av studiecirklar i språk:   

A1: Nybörjare 

A1: del 1, del 2, del 3, del 4 

A2: del 1, del 2, del 3, del 4 

B1: del 1, del 2, del 3, del 4 

B2: del 1, del 2, del 3, del 4 

C1: del 1, del 2, del 3, del 4 

C2 

För vissa cirklar är ambitionen att öva språket men inte att höja kunskaperna till högre nivåer och för dem anges t.ex. A2 till B1, B2 till C2.

Anmälan

Ålder

Ledare

Veckodagar

Plats

Studiecirklar språk - Engelska
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG40 Engelsk konversation, historia och kultur
Ons 13.00-14.30 10 ggr. Start 24/1. Avgift 1070:-.
Ledare Chris.
24/1 Ons 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Chris Info/Boka 7 anmälda till 15 platser
SiG41 Engelska – konversation
Fre 13.00-14.30 10 ggr. Start 2/2. Avgift 1070:-.
Ledare Marina.
2/2 Fre 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Marina Info/Boka 11 anmälda till 12 platser
SiG42 Engelska – Use it or lose it!
Ons 10.00-11.30 10 ggr. Start 24/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 1070:-.
Ledare Gwyneth.
24/1 Ons 10.00-11.30 10 ggr 1070:- Folkuniversitetet i Göteborg Gwyneth Info/Boka 8 anmälda till 8 platser
SiG43 Engelska – Use it or lose it!
Ons 13.00-14.30 10 ggr. Start 24/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 1070:-.
Ledare Gwyneth.
24/1 Ons 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Folkuniversitetet i Göteborg Gwyneth Info/Boka 9 anmälda till 8 platser
Studiecirklar språk - Franska
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG44 Franska – A1 del 4
Fre 11.15-12.45 10 ggr. Start 2/2. Avgift 1070:-.
Ledare Lena S.
2/2 Fre 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Lena S Info/Boka 13 anmälda till 12 platser
SiG45 Franska – A2 del 4
Tis 15.15-16.45 10 ggr. Start 30/1. Avgift 1070:-.
Ledare Lena S.
30/1 Tis 15.15-16.45 10 ggr 1070:- Lena S Info/Boka 6 anmälda till 12 platser
SiG46 Franska – långsammare takt B1 del 4
Ons 11.15-12.45 12 ggr. Start 24/1. Avgift 1250:-.
Ledare Iah.
24/1 Ons 11.15-12.45 12 ggr 1250:- Iah Info/Boka 12 anmälda till 15 platser
SiG47 Franska – konversation
Fre 11.15-12.45 10 ggr. Start 2/2. Avgift 1070:-.
Ledare Marina.
2/2 Fre 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Marina Info/Boka 12 anmälda till 12 platser
SiG48 Vardagsfranska, termin 28
Mån 11.15-12.45 10 ggr. Start 5/2. Avgift 1070:-.
Ledare Christina.
5/2 Mån 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Christina Info/Boka 14 anmälda till 14 platser
SiG49 Vardagsfranska, termin 29
Tis 11.15-12.45 10 ggr. Start 6/2. Avgift 1070:-.
Ledare Christina.
6/2 Tis 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Christina Info/Boka 14 anmälda till 15 platser
SiG50 Franska – snabbare takt B2 del 4
Tors 14.45-16.15 12 ggr. Start 25/1. Avgift 1250:-.
Ledare Iah.
25/1 Tors 14.45-16.15 12 ggr 1250:- Iah Info/Boka 13 anmälda till 15 platser
Studiecirklar språk - Italienska
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG51 Italienska – nybörjare
Tis 13.00-14.30 10 ggr. Start 6/2. Avgift 1070:-.
Ledare Ingela.
6/2 Tis 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Ingela Info/Boka 12 anmälda till 11 platser
SiG52 Italienska – repetition
Mån 13.00-14.30 10 ggr. Start 5/2. Avgift 1070:-.
Ledare Nia.
5/2 Mån 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Nia Info/Boka 9 anmälda till 12 platser
SiG53 Italienska – A1 del 2
Mån 11.15-12.45 10 ggr. Start 5/2. Avgift 1070:-.
Ledare Ingela.
5/2 Mån 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Ingela Info/Boka 18 anmälda till 18 platser
SiG54 Italienska – A1 del 3-A2
Mån 13.00-14.30 10 ggr. Start 5/2. Avgift 1070:-.
Ledare Ingela.
5/2 Mån 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Ingela Info Ingen anmäld till 12 platser
SiG55 Italienska – A2 del 2
Tors 13.00-14.30 10 ggr. Start 8/2. Avgift 1070:-.
Ledare Ingela.
8/2 Tors 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Ingela Info/Boka 14 anmälda till 12 platser
SiG56 Italienska – A2 del 3
Ons 13.00-14.30 10 ggr. Start 7/2. Avgift 1070:-.
Ledare Ingela.
7/2 Ons 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Ingela Info/Boka 11 anmälda till 14 platser
SiG57 Italienska – A2-B1 del 1
Ons 11.15-12.45 10 ggr. Start 7/2. Avgift 1070:-.
Ledare Ingela.
7/2 Ons 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Ingela Info/Boka 15 anmälda till 14 platser
SiG58 Italienska – B1 del 2
Mån 11.15-12.45 10 ggr. Start 5/2. Avgift 1070:-.
Ledare Nia.
5/2 Mån 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Nia Info/Boka 8 anmälda till 12 platser
SiG59 Italienska – B1 del 2
Tis 11.15-12.45 10 ggr. Start 6/2. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 1070:-.
Ledare Ingela.
6/2 Tis 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Folkuniversitetet i Göteborg Ingela Info/Boka 13 anmälda till 12 platser
SiG60 Italienska – B2 del 2
Tis 11.15-12.45 10 ggr. Start 6/2. Avgift 1070:-.
Ledare Nia.
6/2 Tis 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Nia Info/Boka 14 anmälda till 14 platser
SiG61 Italienska – B1 del 3
Tis 13.00-14.30 10 ggr. Start 6/2. Avgift 1070:-.
Ledare Nia.
6/2 Tis 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Nia Info/Boka 9 anmälda till 12 platser
SiG62 Italienska – B2 del 3
Tors 13.00-14.30 10 ggr. Start 8/2. Avgift 1070:-.
Ledare Nia.
8/2 Tors 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Nia Info/Boka 8 anmälda till 12 platser
SiG63 Italienska – konversation
Fre 09.30-11.00 10 ggr. Start 2/2. Avgift 1070:-.
Ledare Marina.
2/2 Fre 09.30-11.00 10 ggr 1070:- Marina Info/Boka 9 anmälda till 12 platser
SiG64 Italienska – Avancerat
Tis 11.15-12.45 10 ggr. Start 23/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 1070:-.
Ledare Maria S.
23/1 Tis 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Folkuniversitetet i Göteborg Maria S Info/Boka 12 anmälda till 12 platser
Studiecirklar språk - Latin
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG65 Latin – litteratur
Tis 11.15-12.45 10 ggr. Start 5/3. Avgift 1070:-.
Ledare Alvar.
5/3 Tis 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Alvar Info/Boka 15 anmälda till 15 platser
Studiecirklar språk - Spanska
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG66 Spanska – A1 del 2
Ons 09.30-11.00 10 ggr. Start 7/2. Avgift 1070:-.
Ledare Rogelio.
7/2 Ons 09.30-11.00 10 ggr 1070:- Rogelio Info Ingen anmäld till 12 platser
SiG67 Spanska – A1 del 2
Tors 09.30-11.00 10 ggr. Start 14/3. Avgift 1070:-.
Ledare Elizabeth.
14/3 Tors 09.30-11.00 10 ggr 1070:- Elizabeth Info/Boka 8 anmälda till 10 platser
SiG68 Spanska ─ A2 del 1
Tis 13.00-14.30 12 ggr. Start 23/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 1250:-.
Ledare Fernando.
23/1 Tis 13.00-14.30 12 ggr 1250:- Folkuniversitetet i Göteborg Fernando Info/Boka 10 anmälda till 12 platser
SiG69 Spanska – A2
Mån 09.30-11.00 10 ggr. Start 11/3. Avgift 1070:-.
Ledare Elizabeth.
11/3 Mån 09.30-11.00 10 ggr 1070:- Elizabeth Info/Boka 8 anmälda till 10 platser
SiG70 Spanska – B2
Mån 13.00-14.30 10 ggr. Start 11/3. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 1070:-.
Ledare Elizabeth.
11/3 Mån 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Folkuniversitetet i Göteborg Elizabeth Info/Boka 9 anmälda till 10 platser
Studiecirklar språk - Tyska
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG71 Tyska – A2 vardagskommunikation
Ons 14.45-16.15 12 ggr. Start 24/1. Avgift 1250:-.
Ledare Antje.
24/1 Ons 14.45-16.15 12 ggr 1250:- Antje Info/Boka 12 anmälda till 14 platser
SiG72 Tyska – A2 del 3
Tors 09.30-11.00 12 ggr. Start 25/1. Avgift 1250:-.
Ledare Kristina.
25/1 Tors 09.30-11.00 12 ggr 1250:- Kristina Info/Boka 10 anmälda till 12 platser
SiG73 Tyska – B1 vardagskommunikation
Ons 13.00-14.30 12 ggr. Start 24/1. Avgift 1250:-.
Ledare Antje.
24/1 Ons 13.00-14.30 12 ggr 1250:- Antje Info/Boka 13 anmälda till 14 platser
Studiecirklar i filosofi
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG74 Filosofi och livshållningsfrågor
Mån 13.00-14.30 8 ggr. Start 5/2. Avgift 875:-.
Ledare Inger.
5/2 Mån 13.00-14.30 8 ggr 875:- Inger Info/Boka 12 anmälda till 15 platser
SiG75 Filosofi och livshållningsfrågor
Tis 13.00-14.30 8 ggr. Start 6/2. Avgift 875:-.
Ledare Inger.
6/2 Tis 13.00-14.30 8 ggr 875:- Inger Info/Boka 13 anmälda till 15 platser
SiG76 Frågor inom filosofi
Tis 09.30-11.00 10 ggr. Start 6/2. Avgift 1070:-.
Ledare Dustin.
6/2 Tis 09.30-11.00 10 ggr 1070:- Dustin Info/Boka 14 anmälda till 15 platser
Studiecirklar i historia
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG77 Sveriges historia från 1800 till vår tid
Mån 14.45-16.15 5 ggr. Start 5/2. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 545:-.
Ledare Lena L.
5/2 Mån 14.45-16.15 5 ggr 545:- Folkuniversitetet i Göteborg Lena L Info/Boka 15 anmälda till 15 platser
SiG78 Eneas – sista trojanen eller förste romaren?
Tors 11.15-12.45 10 ggr. Start 25/1. Avgift 1070:-.
Ledare Alvar.
25/1 Tors 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Alvar Info/Boka 11 anmälda till 20 platser
SiG79 Arkeologi och förhistoria för nyfikna
Tors 11.15-12.45 10 ggr. Start 29/2. Avgift 1070:-.
Ledare Chris.
29/2 Tors 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Chris Info/Boka 6 anmälda till 15 platser
Studiecirklar i litteratur
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG80 Shared Reading ─ social läsning
Mån 11.15-12.45 9 ggr. Start 22/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 970:-.
Ledare Eva.
22/1 Mån 11.15-12.45 9 ggr 970:- Folkuniversitetet i Göteborg Eva Info/Boka 11 anmälda till 12 platser
SiG81 Kvinnor skriver om män
Ons 11.15-12.45 8 ggr. Start 24/1. Avgift 875:-.
Ledare Henrik.
24/1 Ons 11.15-12.45 8 ggr 875:- Henrik Info/Boka 11 anmälda till 10 platser
SiG82 Skrivarcirkel: Resor i tid och rum – hemmavid och utomlands
Tors 13.00-14.30 8 ggr. Start 25/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 875:-.
Ledare Kerstin.
25/1 Tors 13.00-14.30 8 ggr 875:- Folkuniversitetet i Göteborg Kerstin Info/Boka 10 anmälda till 10 platser
SiG83 Shared Reading ─ social läsning
Fre 13.00-14.30 9 ggr. Start 26/1. Avgift 970:-.
Ledare Eva.
26/1 Fre 13.00-14.30 9 ggr 970:- Eva Info/Boka 12 anmälda till 12 platser
SiG89 Kvinnor skriver om män dubblett
Fre 09.15-10.45 8 ggr. Start 2/2. Avgift 875:-.
Ledare Henrik.
2/2 Fre 09.15-10.45 8 ggr 875:- Henrik Info/Boka 10 anmälda till 10 platser
Studiecirklar i musik
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG84 Opera 1 ─ en resa i operans värld
Mån 13.30-15.45 12 ggr. Start 22/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 1875:-.
Ledare Fernando.
22/1 Mån 13.30-15.45 12 ggr 1875:- Folkuniversitetet i Göteborg Fernando Info Ingen anmäld till 15 platser
SiG85 Kontrapunktens ABCD ─ om musikformen
Tis 14.45-16.15 12 ggr. Start 23/1. Avgift 1250:-.
Ledare Fernando.
23/1 Tis 14.45-16.15 12 ggr 1250:- Fernando Info/Boka 7 anmälda till 15 platser
SiG86 Romantiken
Ons 14.45-16.15 12 ggr. Start 24/1. Avgift 1250:-.
Ledare Fernando.
24/1 Ons 14.45-16.15 12 ggr 1250:- Fernando Info Ingen anmäld till 15 platser
SiG87 Opera 3 ─ fortsättning
Fre 13.45-16.00 12 ggr. Start 26/1. Avgift 1875:-.
Ledare Fernando.
26/1 Fre 13.45-16.00 12 ggr 1875:- Fernando Info/Boka 13 anmälda till 14 platser
SiG88 Modern opera ─ nybörjare till avancerad
Fre 11.15-13.30 12 ggr. Start 26/1. Avgift 1875:-.
Ledare Fernando.
26/1 Fre 11.15-13.30 12 ggr 1875:- Fernando Info Ingen anmäld till 15 platser