cogwork

Biologisk mångfald ur ett Länsstyrelseperspektiv

Klara Jansson och Marja Nordin Vår svenska flora och fauna är hotad, och arter trängs undan av invasiva främmande arter. Det behövs krafttag för att vända trenden och skapa bättre förutsättningar för vilda pollinerande insekter och för den biologiska mångfalden. Klara Jansson och Marja Nordin från Naturavdelningen på Länsstyrelsen berättar om arbetet med invasiva arter och …

Biologisk mångfald ur ett Länsstyrelseperspektiv Läs mer »

I skuggan av ett helgon

Eivor Martinus är göteborgare, men flyttade till London på 60-talet. Hon har där verkat som författare i ett halvsekel. Förutom översättningar av August Strindberg, Hjalmar Söderberg, Hjalmar Bergman, Pär Lagerkvist och Bengt Söderbergh har hon givit ut fem egna böcker – den senaste I Skuggan av ett helgon kom ut hösten 2021. Boken berättar om vilken roll …

I skuggan av ett helgon Läs mer »

MEDLEMSBREV nr 4, april 2022från Senioruniversitetet i Göteborg          Vi lever i alldeles förfärliga tider och pandemin känns ibland som envästanfläkt jämfört med det som nu dagligen spelas upp inför våra ögon.I ljuset av detta fruktansvärda anfallskrig är givetvis SiGs angelägenheter,listade nedan, rena futiliteter, men vi hoppas ändå att informationen frånoss skall vara till både nytta …

Läs mer »

Att översätta nobelpristagare. Och andra.

Helena Hansson översätter från engelska och danska och har ungefär sjuttio översättningar i bagaget. Hon har översatt nobelpristagare som Toni Morrison och nu senast Abdulrazak Gurnah, men även uppmärksammade essäister som Rebecca Solnit, ung brittisk poesi, fantasy för ungdom och deckare. Hon berättar om sina översättningar med särskilt fokus på 2021 års nobelpristagare Abdulrazak Gurnah. …

Att översätta nobelpristagare. Och andra. Läs mer »

MEDLEMSBREV nr 3, mars 2022 från Senioruniversitetet i Göteborg          Nu har stora delar av vårens program rullat igång.Det känns tillfredsställande att konstatera att vårt nya administrativa IT-stöd hållitstreck och att vi efter nästan två år av pandemi kan genomföra SiGs hittills mestomfattande program. Den absoluta merparten av programpunkterna har fångattillräckligt många intresserade för att kunna …

Läs mer »

Ständigt denna skola

Linnea Lindqvist har de senaste femton åren arbetat som lärare och rektor i Stockholms och Göteborgs särskilt utsatta områden, och har lång erfarenhet av att arbeta med elever som har svenska som andraspråk. Hösten 2020 utgav hon boken ”En tickande bomb, en bok om skolsegregation” som handlar om hur eleverna drabbas av rådande skolpolitik, som …

Ständigt denna skola Läs mer »