Professor Inger Enkvist: Hur den svenska skolan har ändrats från 1962 till idag.

Sverige hade en utmärkt ekonomi och inga större sociala problem på 1960-talet, när förändringarna av den svenska skolan och läraryrket startades. 1962 infördes grundskolan och samtidigt avskaffades alla andra skolformer. Redan på 60-talet var det problem med högstadiet. Lärarnas uppmanades att ägna mer tid åt sociala uppgifter än undervisning. På 1990-talet såg alla att skolan borde reformeras, men stället blev det kommunalisering och friskolor. Reformerna för tio år sen blev inte så genomgripande som många hoppats. Och nu är det påtagliga problem med kvaliteten på elevernas kunskaper, med lärarbrist och för få tillräckligt bra sökande till lärarutbildningarna.

Värd: Ulla Berglindh