Lisbeth Stenberg: 100 år av kvinnlig rösträtt

Kvinnor i Göteborg började 1902 organisera sig för att vinna sina fulla medborgerliga rättigheter. Vid valet till Riksdagen för exakt 100 år sedan, i september 1921, invaldes socialdemokraten Nelly Thüring och liberalen Kerstin Hesselgren från Göteborg som de första kvinnorna.  Lisbeth Stenberg är docent i litteraturvetenskap vid GU och samordnare av projektet Göteborgskvinnor i rörelse/r och redaktör för den stora antologin ”Att ge upp har inte övervägts”, en bok om Göteborgs kvinnorörelsers historia, kampen om rösträtt och hur kvinnor gått samman för att förbättra staden.

Värd: Ulla Berglindh