Medlemsbrev nr 12/2021

från Senioruniversitetet i Göteborg
Nu är vi igång
Så kunde vi äntligen starta om vår verksamhet efter drygt 17 månader av restriktioner.
I skrivande stund startar drygt 30-talet cirklar.
Det första Måndagsföredraget genomfördes två dagar innan restriktionerna
hävdes, men det går utmärkt att se det på vår hemsida.
Samma dag startade föreläsningsserien i Idéhistoria, också detta första föredrag
kan avnjutas digitalt av deltagarna i denna serie.
Några studiebesök har genomförts och några återstår.
Sammantaget är vi både stolta och kanske framför allt lättade över att vi nu har ett
programutbud att erbjuda våra hårt prövade medlemmar.
Programgruppens planering inför våren 2022
Vi hade förmånen att få vara med vid Programgruppens första fysiska sammanträde
på mycket länge och kan konstatera att kreativiteten var uppdämd. Vi kan se fram emot
minst en handfull intressanta Måndagsföredrag och ett flertal studiebesök våren 2022.
Föreläsningsserier
I höst har vi två föreläsningsserier och siktet är inställt på att vi skall ha minst lika många
våren 2022. Just nu skissas på två, en serie i astronomi och en som har sitt fokus på bokserien,
Hundra år i Göteborg, där den senaste av 10 ingående volymer utkom 2020.
Studieresor
Förutsättningarna för två studieresor undersöks, dels ses möjligheterna över att genomföra
den gotlandsresa som vi på grund av pandemin tvingades ställa in två år i rad, dels en till
Köpenhamn med professor emeritus Claes Caldenby som ciceron.
Cirkelledare sökes
Är du lärare och sugen på cirkelundervisning hos oss är du varmt välkommen att kontakta
Roger Palmqvist, ro.palmero@gmail.com
Kanske har du goda vänner, släktingar, grannar eller andra som du tror skulle vilja undervisa
på SiG? Då är vi mycket tacksamma om du uppmuntrar till kontakt med Roger.
Medlemmar strömmar till
Vi tappade inte lika många medlemmar, som vi befarade under pandemitiden, och i höst
har ett flertal nya och nygamla medlemmar anslutit.
Här vill vi tacka dig. Vi tror att många av er har hörsammat vår vädjan om att hjälpa till i
medlemsrekryteringen. Fortsätt gärna detta viktiga värv.
Här är länken till vår startsida, där man kan söka information om vad vi har att erbjuda:
https://www.folkuniversitetet.se/sig
Här kan man också teckna sitt medlemskap genom att klicka på ”Medlemskap” i menyn
längst upp till vänster.
När du klickat på ”Bli medlem” ska du ignorera att det står ”Boka kursen nu” och gå vidare.
Kom ihåg att i Steg 2 klicka i:
”Jag godkänner anmälningsvillkoren och samtycker till reglerna om ångerrätt och ångerfrist”
innan du går vidare till Steg 3 – kvitto.
Vår hemsida
Som du kanske märkt vinnlägger vi oss om att minst en gång i månaden utkomma med ett
medlemsbrev. För att du skall få helt uppdaterad information om SiG och den verksamhet
som bedrivs, så kan du också gå in på https://www.folkuniversitetet.se/sig
Om du har idéer kring hur vi kan bli ännu bättre i vår verksamhet och även i vår kommunikation
är det utmärkt om du kontaktar borje.radesjo@outlook.com
Med vänlig hälsning
Börje Rådesjö Roger Palmqvist
Ordförande Vice ordförande
Volontärfotograf: Karin Rådesjö
Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter:
Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och
telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid
informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas
skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter. För
information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen
kontakta föreningen per e-mail till sig@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att
föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till
ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress
Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg.
Kontakt
E-mail: sig@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 – 403 17 Göteborg