Okategoriserade

MEDLEMSBREV nr 3, mars 2022 från Senioruniversitetet i Göteborg          Nu har stora delar av vårens program rullat igång.Det känns tillfredsställande att konstatera att vårt nya administrativa IT-stöd hållitstreck och att vi efter nästan två år av pandemi kan genomföra SiGs hittills mestomfattande program. Den absoluta merparten av programpunkterna har fångattillräckligt många intresserade för att kunna …

Läs mer »

Medlemsbrev nr 13/2021

Visa eller ladda ner som pdf fil från Senioruniversitetet i GöteborgSiG samarbetarDet är nu nästan exakt en månad sedan vår verksamhet rullade igång.Vad vi kan förstå har det fungerat väl. För denna fina start vill vi tacka cirkelledare,Programgruppsledamöter, föreläsare, vår personal och naturligtvis våra medlemmar.Vi tror att samverkan med andra organisationer och företag är ett …

Medlemsbrev nr 13/2021 Läs mer »

Kristian Wedel – göteborgianaförfattare och GP-krönikör om boken Göteborg 400

Arkivjakten pågick i fem år. Den involverade Göteborgs-Posten, bokförlag, Göteborgs stadsmuséum, Göteborg & Co, universitetsinstitutioner och stiftelser. Ett tiotal bildreseachers inventerade bortåt en miljon fotografier – det största bildinventeringsprojektet i stadens historia. Resultatet har blivit hundratals tidningsartiklar, musei-utställningar, föredrag och boken Göteborg 400. Värd: Hain Rebas

Janne Josefsson: Den grävande journalistikens villkor och möjligheter

Hisingspojken Janne Josefsson, journalist, författare och TV-programledare har vi i årtionden lärt känna bl.a. i Striptease, Debatt och från mer eller mindre uppseendeväckande Uppdrag granskningar: valstugereportaget, Stenbeck, göteborgskravellerna, ICA:s köttmärkning, Uzbekistanaffären m.fl. Hans arbete har belönats med de finaste mediepriser, men han har också kritiserats, fälls och fruktats. JJ är nyligen pensionerad, men alls icke …

Janne Josefsson: Den grävande journalistikens villkor och möjligheter Läs mer »

Lisbeth Stenberg: 100 år av kvinnlig rösträtt

Kvinnor i Göteborg började 1902 organisera sig för att vinna sina fulla medborgerliga rättigheter. Vid valet till Riksdagen för exakt 100 år sedan, i september 1921, invaldes socialdemokraten Nelly Thüring och liberalen Kerstin Hesselgren från Göteborg som de första kvinnorna.  Lisbeth Stenberg är docent i litteraturvetenskap vid GU och samordnare av projektet Göteborgskvinnor i rörelse/r …

Lisbeth Stenberg: 100 år av kvinnlig rösträtt Läs mer »

Medlemsbrev nr 12/2021

från Senioruniversitetet i GöteborgNu är vi igångSå kunde vi äntligen starta om vår verksamhet efter drygt 17 månader av restriktioner.I skrivande stund startar drygt 30-talet cirklar.Det första Måndagsföredraget genomfördes två dagar innan restriktionernahävdes, men det går utmärkt att se det på vår hemsida.Samma dag startade föreläsningsserien i Idéhistoria, också detta första föredragkan avnjutas digitalt av …

Medlemsbrev nr 12/2021 Läs mer »

Astronomen Marie Rådbo, Göteborgs universitet: Varför ska vi åka till Mars?

I februari 2021 anlände inte mindre än tre farkoster till mars för vidare utforskning av vår grannplanet. Men varför så mycket fokus på Mars – döpt efter krigets gud – varför inte lika gärna vår granne Venus – döpt efter kärleksgudinnan? Här tittar vi närmare på hur vår syn på såväl Mars som Venus har …

Astronomen Marie Rådbo, Göteborgs universitet: Varför ska vi åka till Mars? Läs mer »

Professor Inger Enkvist: Hur den svenska skolan har ändrats från 1962 till idag.

Sverige hade en utmärkt ekonomi och inga större sociala problem på 1960-talet, när förändringarna av den svenska skolan och läraryrket startades. 1962 infördes grundskolan och samtidigt avskaffades alla andra skolformer. Redan på 60-talet var det problem med högstadiet. Lärarnas uppmanades att ägna mer tid åt sociala uppgifter än undervisning. På 1990-talet såg alla att skolan …

Professor Inger Enkvist: Hur den svenska skolan har ändrats från 1962 till idag. Läs mer »

Anna-Karin Wyndhamn, FD i pedagogik: Är forskningen fri? Svenska universitets trendkänslighet.

Wyndhamn har av Weekendavisen kallats “en feministisk Wallraff” för sitt arbete med att granska och avslöja hur jämställdhetsintegreringen vid svenska lärosäten blivit ett radikalt politiskt projekt. Utifrån sin tid vid Nationella Sekretariatet för genusforskning berättar hon hur jämställdhetsarbete kommit att förändras och, i sina extrema versioner, kommit att stå i vägen för både meritokrati och akademisk …

Anna-Karin Wyndhamn, FD i pedagogik: Är forskningen fri? Svenska universitets trendkänslighet. Läs mer »