Videor måndagsföredrag

Biologisk mångfald ur ett Länsstyrelseperspektiv

Klara Jansson och Marja Nordin

Vår svenska flora och fauna är hotad, och arter trängs undan av invasiva främmande arter. Det behövs krafttag för att vända trenden och skapa bättre förutsättningar för vilda pollinerande insekter och för den biologiska mångfalden. Klara Jansson och Marja Nordin från Naturavdelningen på Länsstyrelsen berättar om arbetet med invasiva arter och pollineringsuppdraget, en nationell satsning, och de ger också förslag vad vi alla kan göra för att bevara den biologiska mångfalden.

I skuggan av ett helgon

Eivor Martinus är göteborgare, men flyttade till London på 60-talet. Hon har där verkat som författare i ett halvsekel. Förutom översättningar av August Strindberg, Hjalmar Söderberg, Hjalmar Bergman, Pär Lagerkvist och Bengt Söderbergh har hon givit ut fem egna böcker – den senaste I Skuggan av ett helgon kom ut hösten 2021. Boken berättar om vilken roll den heliga Birgittas dotter Katarina spelade i sin mors liv och i hur hög grad det är tack vare henne som det första birgittinerklostret kom till och dessutom om hennes roll i helgonförklaringen. 

Att översätta nobelpristagare. Och andra.

Helena Hansson översätter från engelska och danska och har ungefär sjuttio översättningar i bagaget. Hon har översatt nobelpristagare som Toni Morrison och nu senast Abdulrazak Gurnah, men även uppmärksammade essäister som Rebecca Solnit, ung brittisk poesi, fantasy för ungdom och deckare. Hon berättar om sina översättningar med särskilt fokus på 2021 års nobelpristagare Abdulrazak Gurnah.

Värd: Renée Danielsson

Sveriges kvantdatorbygge växlar upp

Per Delsing är fysiker och professor i experimentell fysik vid Chalmers. Hans forskningsområden omfattar bl.a nanoteknik och kvantfysik. Sedan 2018 leder han en stor svensk forskningssatsning inom kvantteknologi – Wallenberg Centre for Quantum Technology – med fokus på att bygga en kvantdator. Han kommer att berätta vad en kvantdator är och hur den skiljer sig från en klassisk och hur de arbetar med att bygga den svenska kvantdatorn.

Ständigt denna skola

Linnea Lindqvist har de senaste femton åren arbetat som lärare och rektor i Stockholms och Göteborgs särskilt utsatta områden, och har lång erfarenhet av att arbeta med elever som har svenska som andraspråk. Hösten 2020 utgav hon boken ”En tickande bomb, en bok om skolsegregation” som handlar om hur eleverna drabbas av rådande skolpolitik, som försvårar möten mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund. Skillnaderna i betygsresultat mellan elever med olika utbildningsbakgrund i familjerna ökar snabbt. Linnea har i flera år varit aktiv i skoldebatten om en möjlig likvärdig skola, och boken ”En negativ spiral, kampen om den kommunala skolans resurser” handlar om hur kommunernas ekonomi dräneras när enskilda huvudmän etablerar sig.

Värd: Renée Danielsson

Kristian Wedel – göteborgianaförfattare och GP-krönikör om boken Göteborg 400

Arkivjakten pågick i fem år. Den involverade Göteborgs-Posten, bokförlag, Göteborgs stadsmuséum, Göteborg & Co, universitetsinstitutioner och stiftelser. Ett tiotal bildreseachers inventerade bortåt en miljon fotografier – det största bildinventeringsprojektet i stadens historia. Resultatet har blivit hundratals tidningsartiklar, musei-utställningar, föredrag och boken Göteborg 400.

Värd: Hain Rebas

Janne Josefsson: Den grävande journalistikens villkor och möjligheter

Hisingspojken Janne Josefsson, journalist, författare och TV-programledare har vi i årtionden lärt känna bl.a. i Striptease, Debatt och från mer eller mindre uppseendeväckande Uppdrag granskningar: valstugereportaget, Stenbeck, göteborgskravellerna, ICA:s köttmärkning, Uzbekistanaffären m.fl. Hans arbete har belönats med de finaste mediepriser, men han har också kritiserats, fälls och fruktats. JJ är nyligen pensionerad, men alls icke arbetslös och han kommer att tala om sitt yrkes utmaningar, möjligheter, förpliktelser, faror och etiska och andra begränsningar.

Värd: Hain Rebas

Bengt Nordström, professor i Datalogi vid Chalmers: De fyras gäng – om Google och IT i samhället

De fyra stora IT-företagen Amazon, Apple, Google och Facebbok påverkar oss dagligen. Bengt Nordström kommer att ge en översikt av deras inflytande samt belysa de samhällsfarliga följderna av utvecklingen. Vi lever i ett övervakningssamhälle som ingen kunde föreställa sig.

Värd. Elsa Rosenblad

Lisbeth Stenberg: 100 år av kvinnlig rösträtt

Kvinnor i Göteborg började 1902 organisera sig för att vinna sina fulla medborgerliga rättigheter. Vid valet till Riksdagen för exakt 100 år sedan, i september 1921, invaldes socialdemokraten Nelly Thüring och liberalen Kerstin Hesselgren från Göteborg som de första kvinnorna.  Lisbeth Stenberg är docent i litteraturvetenskap vid GU och samordnare av projektet Göteborgskvinnor i rörelse/r och redaktör för den stora antologin ”Att ge upp har inte övervägts”, en bok om Göteborgs kvinnorörelsers historia, kampen om rösträtt och hur kvinnor gått samman för att förbättra staden.

Värd: Ulla Berglindh

Astronomen Marie Rådbo, Göteborgs universitet: Varför ska vi åka till Mars?

I februari 2021 anlände inte mindre än tre farkoster till mars för vidare utforskning av vår grannplanet. Men varför så mycket fokus på Mars – döpt efter krigets gud – varför inte lika gärna vår granne Venus – döpt efter kärleksgudinnan? Här tittar vi närmare på hur vår syn på såväl Mars som Venus har förändrats över tid, i takt med att våra kunskaper kontinuerligt ökat. Och vilka överraskningar väntar oss i framtiden?

Värd: Gunilla Mattsson