MEDLEMSBREV nr 4, april 2022
från Senioruniversitetet i Göteborg         


Vi lever i alldeles förfärliga tider och pandemin känns ibland som en
västanfläkt jämfört med det som nu dagligen spelas upp inför våra ögon.
I ljuset av detta fruktansvärda anfallskrig är givetvis SiGs angelägenheter,
listade nedan, rena futiliteter, men vi hoppas ändå att informationen från
oss skall vara till både nytta och nöje.

Hur kontaktar du SiG?

Vi repriserar här information om de rutiner som gäller vid kontakt med SiG.

Skulle du ha frågor kring dina anmälningar, betalningar avseende aktiviteterna och
eller ditt medlemskap, så mejlar du medlemsfragor@sigbg.se

Du kan också ringa: 018-24 55 52 (vx), tisdagar kl. 10−14.

De frågor som inte har med anmälningar/bokningar, medlemskap och betalningar
att göra kan du mejla till sig@folkuniversitetet.se  

Du kan också ringa 031-10 09 55, tisdagar kl. 10−14.

Om du är ny medlem hos oss på SiG är det klokt att du kollar din skräp-post då och då.
Det är ju inte sällan så att meddelanden från nya ”bekantskaper” hamnar där.

Utskick av medlemskort – omgång två
I början av februari ägde huvudleveransen av medlemskort rum.

I början av vecka 14 får du som blivit medlem efter den första leveransen ditt medlems-
kort. Detta är sista gången som vi skickar ut plastkort. Det är dyrt, dåligt för miljön och administrativt omständligt. Du kan själv mycket enkelt ta ut ditt medlemskort, ladda ner det i din mobil och/eller skriva ut det.
Gå in på vår hemsida, klicka Medlemskap och ta dig därifrån vidare till Medlemskort
(Medlemskort – Senioruniversitet i Göteborg (sigbg.se)).
Där finner du en instruktion, som förklarar hur du skall göra.
Länken till anskaffande av digitalt medlemskort finns längst ner på sidan i varje utskick
från SiG.

Betala din medlemsavgift
Känner du på dig att du inte betalat din medlemsavgift, så gör du det enkelt genom att
gå in på vår hemsida, sigbg.se. Där kan du klicka dig fram i följande steg:
-Medlemskap,
-Bli medlem,
-Nytt eller förnyat medlemskap.

Avgiften för 2022 är 250:-, samma nivå som gällt några år nu.

Trimma din franska eller engelska inför resan
SiG erbjuder nu tillfälle för dig som vill fräscha upp dina språkkunskaper inför
resan. Det handlar om att öva på vardagssituationer som att beställa på restaurang,
handla osv.
Under tre lektionstimmar kommer Lena Stenelius att leda en grupp om max 12
deltagare i en intensiv duvning i vardagsfranska söndag 24 april.
Motsvarande tillfälle för vardagsengelska blir söndag 8 maj.
Tiden för båda tillfällena är kl. 10−12.45.
Kostnaden för respektive endagscirkel är 190 kr.

Cirklarna är nu klara för bokning på hemsidan − sigbg.se/studiecirklar
Välkommen!

Studiebesök – Redarvillorna i Lorensbergs villastad – stadsvandring med Pether Ribbefors
Lorensbergs villastad, belägen bakom Konstmuseet, är en unik miljö i Sverige.
Området byggdes för cirka hundra år sedan för en kapitalstark målgrupp, många kända göteborgsfamiljer har haft sin hemvist i stadsdelen. Under en lång period på 1900-talet förknippades de luxuösa bostäderna med den vittförgrenade Broströmskoncernen och
det är denna epok som givit upphov till begreppet ”Redarvillorna”.
Du kan läsa mer om stadsvandringen och boka på
Studiebesök – Senioruniversitet i Göteborg (sigbg.se)

Pris: 200 kr per person
Tid:   5 maj kl. 10.00–12.00
Plats: Samling vid Poseidon på Götaplatsen
Värd: Marianne Molander Beyer

Det finns fortfarande lediga platser till Marstrandsresan.
För vidare läsning och bokning klickar du på länken under respektive programpresentation. Nordens syndigaste stad – bussresa med lunch och stadsvandring – Senioruniversitetet i Göteborg (minaaktiviteter.se)

Måndagsföredrag
Måndagsföredragen avhålles som vanligt i Adventkyrkan måndagar kl. 13−14.
På hemsidan kan du se när dessa äger rum, vem som är föredragshållare och vilket ämnet
är för dagen, Måndagsföredrag – Senioruniversitet i Göteborg (sigbg.se)

Inbjudan: Hjärnans karta – samtal med nobelpristagare Edvard I. Moser
Som vi tidigare nämnt har vi ett samarbete med Universeum och du inbjuds nu till ett
spännande samtal med nobelpristagaren Edvard I. Moser.
Plats: Nobelutställningen, Universeum
Dag: Onsdag 4 maj 2022
Tid: 18.10–20.30
Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig här (här kan du också få mer information om aktiviteten)Med vänlig hälsning

Börje Rådesjö                                                     Roger Palmqvist

Ordförande                                                         Vice ordförande

 

Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter: Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter. För information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen kontakta föreningen per e-mail till sig@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress
Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg.

Kontakt
E-mail: sig@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 – 403 17 Göteborg