Medlemsbrev nr 13/2021

Visa eller ladda ner som pdf fil

från Senioruniversitetet i Göteborg
SiG samarbetar
Det är nu nästan exakt en månad sedan vår verksamhet rullade igång.
Vad vi kan förstå har det fungerat väl. För denna fina start vill vi tacka cirkelledare,
Programgruppsledamöter, föreläsare, vår personal och naturligtvis våra medlemmar.
Vi tror att samverkan med andra organisationer och företag är ett bra sätt för SiG att
utvecklas i syfte att skapa än större medlemsnytta.
Nedan kan du läsa om några sådana samverkansinitiativ, vilka nu realiseras.
Sedan tidigare har vi ett samarbete med RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap,
som nu när pandemin är på väg att klinga av kommer att gå in i ett mer intensivt skede.
Till detta skall vi återkomma.

Måndagsföredrag hösten 2021
Vi har flera Måndagsföredrag kvar att avnjuta, samtliga i Adventkyrkan.
Måndag 15 november kl. 13.00–14.00
Lisbeth Stenberg: 100 år av kvinnlig rösträtt
Måndag 22 november kl. 13.00–14.00
Bengt Nordström, professor i Datalogi vid Chalmers:
De fyras gäng – om Google och IT i samhället
Måndag 29 november kl. 13.00–14.00
Janne Josefsson:
Den grävande journalistikens villkor och möjligheter
Måndag 6 december kl. 13.00–14.00
Kristian Wedel – göteborgiana-författare och GP-krönikör
Om boken Göteborg 400
Missa inte möjligheten att se måndagsföredrag på vår hemsida

https://www.folkuniversitetet.se/omfolkuniversitetet/
samarbeten/senioruniversitet/senioruniversitetet-i-goteborg/mandagsforedrag/

Föreläsningsserien Svenska 1900-tals arkitekter startar torsdagen den 4 november
På vår hemsida kan du fortfarande anmäla dig till denna föreläsningsserie.
Det finns platser kvar. Om du gör detta i närtid, så kan du vara med från start torsdagen
den 4 november.
Serien ges på torsdagar kl. 10.00−12.30 i Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6.

https://www.folkuniversitetet.se/kurser-utbildningar/kultur-samhalle/kultur-ochhistoria/
arkitektur/goteborg/1103697/?bpid=67173

Samarbete med Universeum
SiG kommer inom kort att underteckna en avsiktsförklaring, där samarbete mellan Universeum
och SiG kommer att etableras. Universeum är en perfekt samverkanspartner för oss.
När du passerar Korsvägen nästa gång, så kan du se hur Sveriges nationella vetenskapscentrum
nu storsatsar på flera tillbyggnader, vilka kommer att inrymma nya lärandeupplevelser.
Inbjudan till lunchseminarium på temat ”Från yttrandefrihet till det komplexa klimatet”
Som ett första steg i detta samarbete inbjuds du till ett lunchseminarium på temat ”Från
yttrandefrihet till det komplexa klimatet”. Nobelprismuseets Gustav Källstrand och Carin Klaesson
gästar Universeum och berättar om årets Nobelpris och hur dessa påverkar världen vi lever i.
”Nobelpriset handlar om naturen, människan och samhället. Upptäckterna som belönats med
priset 2021 täcker modeller för att ur slumpmässiga och komplexa system upptäcka såväl vår
påverkan på klimatet och ekonomiska samband. De handlar om hur vi upplever världen omkring
oss, hur vi känner beröring och temperatur. Och i fred och litteratur belönas personer som kämpar
för det fria ordet och som skildrar erfarenheter av att leva i exil och förtryck.”
Dag: Onsdag 24 november
Tid: 12.00–13.00
Plats: Universeum, Nobelutställningen
Biljett: Seniorbiljett 185 kr köps i gästservice
Lunch: 125 kr, köps på egen hand före eller efter seminariet
Anmälan
För att anmäla dig till lunchseminariet använder du länken nedan:
https://docs.google.com/forms/d/1dIc3ZLclY2XXhLzzegiPEJllFKuDMxwgvj9ZoAj1RNQ/edit
Den 18/11 är sista dagen för anmälan.
Om du har frågor kring den 24/11 så är det följande person som ska kontaktas:
Sofia Knüppel sofia.knuppel@universeum.se
Direkt:+46 31 3356456
Mobil: +46720707401
I avsiktsförklaringen ingår att du som medlem i SiG har 10% rabatt på Universeums årskort 2022.

Samarbete med Röhsska museet
Vi avser också att fördjupa samarbetet med Röhsska museet och testar ett upplägg våren 2022.
I nästa medlemsbrev får du mer information. Om du är intresserad av utställningen Migration – föremålens färdvägar kan du i din almanacka redan nu preliminärboka torsdagen
den 24 februari kl. 14.
Föreläsningsserier våren 2022
Vi har nu klartecken för tre föreläsningsserier våren 2022.
-Astronom Marie Rådbo tar oss uti rymden
-Läkaren och forskaren Gudrun Nyberg är sammanhållande i en föreläsningsserie med rubriken
”Hundra år i Göteborg”. Dessa föreläsningar tar sin utgångspunkt i en bokserie med samma namn,
vilken Gudrun är initiativtagare till och huvudredaktör för.
-Professor emeritus Claes Caldenby återkommer, denna gång på temat Landshövdingehus.
Typiskt Göteborg!, vilket också är titeln på Claes Caldenbys kommande bok.
Fyra föreläsningar och två vandringar planeras våren 2022.

Vårens program
Vårprogrammet kommer presenteras på hemsidan i mitten av december.
Du kommer att inbjudas att anmäla dig runt den 10 januari 2022.
Anmälan till de olika aktiviteterna skall göras på hemsidan.
Vi har inte administrativa resurser att ta emot anmälningar per telefon.
Glöm inte att ange din e-postadress vid anmälan.
Cirkelledare sökes
Är du lärare och sugen på cirkelundervisning hos oss är du varmt välkommen att kontakta
Bo Lindberg, bolindberg7@gmail.com eller Roger Palmqvist, ro.palmero@gmail.com
Kanske har du goda vänner, släktingar, grannar eller andra som du tror skulle vilja undervisa
på SiG? Då är vi mycket tacksamma om du uppmuntrar till kontakt med Bo eller Roger.

Med vänlig hälsning
Börje Rådesjö Ordförande Roger Palmqvist Vice ordförande


Lights in Alingsås – Volontärfotograf, Karin Rådesjö
Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter:
Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och
telefonnummer. Uppgifterna

Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter:
Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och
telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid
informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas
skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter.

För information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen kontakta föreningen per e-mail till sig@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress
Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg.
Kontakt
E-mail: sig@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 – 403 17 Göteborg