Anmälningsinformation

Anmälan

Medlemskap krävs. Medlemskap är en förutsättning för att kunna delta i alla aktiviteter, förutom Måndagsföredrag.

Förtur. Medlemmar har förtur till och med ca en vecka efter att webbanmälan öppnats under förutsättning att medlemsavgiften har registrerats. Om du som ännu inte är medlem anmäler dig och blir antagen får du information via mejl om hur du betalar både avgiften för aktiviteten och medlemsavgiften.

Bokningsbekräftelse. När du anmält dig till en studiecirkel eller annan aktivitet får du en bekräftelse på din anmälan via mejl. 

Köplats. Alla som anmäler sig till en aktivitet får först en köplats innan antagningen sker. Att du fått en köplats innbär alltså inte att du står som reserv.

Reservplats. Alla aktiviteter som kräver anmälan har ett begränsat antal platser. Om aktiviteten redan blivit fulltecknad innan du anmält dig får du en reservplats. Om någon som har en köplats avbokar sin plats innan antagningen skett kan du få en köplats, beroende på vilken reservplats du har. På motsvarande sätt kan du bli antagen om någon som redan blivit antagen avbokar sin plats.

Antagning och betalning. Antagning sker senast en vecka före angivet startdatum. Du får då via mejl information om du blivit antagen eller står på reservplats. I samma mejl får du också information hur du betalar avgiften för aktiviteten.

Anmälningsvillkor

Vi följer Folkuniversitetets riktlinjer för anmälningsvillkor.

Bindande anmälan. Anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att meddela detta till Senioruniversitetet inom 14 dagar efter att du fått besked om att du blivit antagen. Men vi utsträcker ångerrätten till att gälla 14 dagar före start av aktiviteten.

Återta anmälan. Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan aktiviteten startat har du rätt till återbetalning av avgiften, med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas trots avbeställningen. Vid avbeställning senast 7 dagar före start är avgiften 10 % av kostnaden för aktiviteten, dock lägst 100 kr. Om avbeställningen sker senare än 7 dagar gäller halva avgiften.

Efter aktivitetens start. Om aktiviteten startat och du har deltagit vid ett tillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt och du är då skyldig att betala hela avgiften. Om du avbryter ditt deltagande p.g.a. sjukdom styrkt av läkarintyg, flyttat från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu ej utnyttjade delen av avgiften.

Ändrad starttid. Om starten skjuts upp mer än en vecka eller om vi tvingas ställa in en aktivitet har du rätt att få tillbaka hela avgiften om du betalat den. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för tillfällena på ett för dig väsentligt sätt.

För Folkuniversitetets fullständiga anmälningsvillkor
www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/anmalningsvillkor/