Program

Här hittar du SiG:s program med många intressanta aktiviteter under våren. Du kan söka bland studiecirklar med olika innehåll och svårighetsgrad men också bland föreläsningar och föredrag med både historiska och aktuella ämnen. Dessutom arrangerar vi många spännande studiebesök.

Under fliken På gång berättar vi om nya erbjudanden. 

Anmälan

Vill du delta i en studiecirkel, gå på en föreläsning eller åka på ett studiebesök behöver du anmäla dig. Det gör du via vår webbanmälan som öppnar den 8 januari kl 08:00. Efter att du anmält dig kommer du få en bekräftelse att din anmälan blivit registrerad. Bokningsöversikt med besked om antagning eller köplats kommer sedan skickas ut tidigast den 16 januari.

Medlemskap är en förutsättning för att delta i alla aktiviteter utom Måndagsföredrag. Medlemmar har förtur till och med den 15 januari under förutsättning att medlemsavgiften har betalats senast den 10 januari. Om du som ännu inte är medlem anmäler dig får du en faktura för både aktiviteten och medlemsavgiften om du blir antagen.

Till våra Måndagsföredrag krävs ingen föranmälan och som medlem kan du delta utan kostnad.

Du kan läsa mer om våra respektive aktiviteter under flikarna Studiecirklar, Föreläsningar, Måndagsföredrag och Studiebesök.

Anmälningsvillkor

Vi följer Folkuniversitetets riktlinjer för anmälningsvillkor.  Dessa innebär i korthet:

Anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att meddela detta till Senioruniversitetet inom 14 dagar efter att du fått kallelsen.  Men vi utsträcker ångerrätten till att gälla 14 dagar före start av aktiviteten.

  • Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan aktiviteten startat har du rätt till återbetalning av avgiften med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas trots avbeställningen. Vid avbeställning senast 7 dagar före start är avgiften 10 % av kostnaden för aktiviteten, dock lägst 100 kr, senare än 7 dagar gäller halva avgiften.
  • Om aktiviteten startat och du har deltagit vid ett tillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt och du är då skyldig att betala hela avgiften. Om du avbryter ditt deltagande p.g.a. sjukdom styrkt av läkarintyg, flyttat från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu ej utnyttjade delen av avgiften.
  • Om starten skjuts upp mer än en vecka eller om vi tvingas ställa in en aktivitet har du rått att få tillbaka hela avgiften om du betalat den. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för tillfällena på ett för dig väsentligt sätt.

För fullständiga anmälningsvillkor: Folkuniversitetet.se/Om Folkuniversitetet/Anmälningsvillkor.

Platstillgång

Gott om plats

Mer än hälften bokat

Endast enstaka platser kvar

Fullbokat. Anmälningar placeras på kölista

Ingen information om platstillgång

Om du har fått besked om köplats och pricken för aktiviteten inte är röd innebär det att det är för få antagna till aktiviteten. Du kommer att bli automatiskt antagen till aktiviteten om tillräckligt många anmäler sig.

Ålder

Ledare

Veckodagar

Plats

Måndagsföredrag

Föredragen hålls i Adventkyrkan, Norra Allégatan 6, hållplats Järntorget. Ingen föranmälan. Fri entré för medlemmar i Senioruniversitetet. Medlemskort ska uppvisas. Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, pris: 100 kr/gång kontant eller Swish. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet om det skulle visa sig nödvändigt.

Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG01 Göteborgs historia
Mån 13.00 Start 29/1. Göteborgs Adventkyrka. Avgift .
29/1 Mån 13.00 Göteborgs Adventkyrka Info
SiG02 Nya kärnkraftssystem
Mån 13.00 Start 19/2. Göteborgs Adventkyrka. Avgift .
19/2 Mån 13.00 Göteborgs Adventkyrka Info
SiG03 Brott och otrygghet
Mån 13.00 Start 26/2. Göteborgs Adventkyrka. Avgift .
26/2 Mån 13.00 Göteborgs Adventkyrka Info
Sig04 "Allmänningens tragedi" och hur denna kan undvikas
Mån 13.00 Start 18/3. Göteborgs Adventkyrka. Avgift .
18/3 Mån 13.00 Göteborgs Adventkyrka Info
SiG05 Hur vi kan påverka vårt åldrande?
Mån 13.00 Start 8/4. Göteborgs Adventkyrka. Avgift .
8/4 Mån 13.00 Göteborgs Adventkyrka Info
Föreläsningsserier

Tiden för föreläsningar som hålls i Adventkyrkan inkluderar kaffepaus.

Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG06 Symfoniorkestern och dess repertoar 4
Tors 14.00-16.00 6 ggr. Start 15/2. Göteborgs Adventkyrka. Avgift 1130:-.
15/2 Tors 14.00-16.00 6 ggr 1130:- Göteborgs Adventkyrka Info/Boka 51 anmälda till 200 platser
SiG07 Om konsten på Göteborgs konstmuseum 1
Ons 11.30-12.30 5 ggr. Start 21/2. Göteborgs konstmuseum. Avgift 600:-.
21/2 Ons 11.30-12.30 5 ggr 600:- Göteborgs konstmuseum Info/Boka 30 anmälda till 30 platser
SiG08 Göteborg 400 år
Tis 10.00-11.45 3 ggr. Start 5/3. Göteborgs Adventkyrka. Avgift 770:-.
5/3 Tis 10.00-11.45 3 ggr 770:- Göteborgs Adventkyrka Info/Boka 40 anmälda till 200 platser
SiG09 Tre besök på Universeum
Mån 15.00-17.00 3 ggr. Start 11/3. Universeum. Avgift 590:-.
11/3 Mån 15.00-17.00 3 ggr 590:- Universeum Info/Boka 19 anmälda till 28 platser
SiG10 Om konsten på Göteborgs konstmuseum 2
Tis 13.00-14.30 5 ggr. Start 2/4. Göteborgs konstmuseum. Avgift 1100:-.
2/4 Tis 13.00-14.30 5 ggr 1100:- Göteborgs konstmuseum Info/Boka 9 anmälda till 30 platser
SiG11 Om konsten på Göteborgs konstmuseum 1 - fortsättning
Ons 11.30-12.30 5 ggr. Start 10/4. Göteborgs konstmuseum. Avgift 600:-.
10/4 Ons 11.30-12.30 5 ggr 600:- Göteborgs konstmuseum Info/Boka 44 anmälda till 30 platser
SiG12 Vad formar våra städer?
Tors 10.00-12.30 6 ggr. Start 11/4. Göteborgs Adventkyrka. Avgift 1130:-.
11/4 Tors 10.00-12.30 6 ggr 1130:- Göteborgs Adventkyrka Info/Boka 78 anmälda till 200 platser
Enstaka föreläsningar

Tiden för föreläsningar som hålls i Adventkyrkan inkluderar kaffepaus.

Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG15 Den första svenska arbetarskildringen
Tis 14.00-16.00 1 ggr. Start 30/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 260:-.
30/1 Tis 14.00-16.00 1 ggr 260:- Folkuniversitetet i Göteborg Info/Boka 9 anmälda till 200 platser
SiG16 Syster Emma, fröken Lönnerblad och andra tidiga sjuksköterskor
Tors 10.00-12.00 Start 8/2. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 300:-.
8/2 Tors 10.00-12.00 300:- Folkuniversitetet i Göteborg Info/Boka 14 anmälda till 200 platser
SiG17 A sense of place: how a foreigner fell in love with a Swedish farm
Tis 10.00-12.15 Start 13/2. Göteborgs Adventkyrka. Avgift 270:-.
13/2 Tis 10.00-12.15 270:- Göteborgs Adventkyrka Info/Boka 5 anmälda till 200 platser
SiG18 Kultur, Kognition och Hälsa
Tors 14.00-16.00 1 ggr. Start 22/2. Göteborgs Adventkyrka. Avgift 260:-.
22/2 Tors 14.00-16.00 1 ggr 260:- Göteborgs Adventkyrka Info/Boka 21 anmälda till 200 platser
SiG19 Liv och berättelse
Tis 14.00-16.00 Start 27/2. Göteborgs Adventkyrka. Avgift 260:-.
27/2 Tis 14.00-16.00 260:- Göteborgs Adventkyrka Info/Boka 14 anmälda till 200 platser
SiG20 Elfängen - En iscensättning av Ivar Arosenius sista hem
Tis 14.00-16.00 Start 5/3. Göteborgs Adventkyrka. Avgift 260:-.
5/3 Tis 14.00-16.00 260:- Göteborgs Adventkyrka Info/Boka 15 anmälda till 200 platser
SiG21 Konsten att åldras
Tors 10.00-12.00 1 ggr. Start 7/3. Göteborgs Adventkyrka. Avgift 320:-.
7/3 Tors 10.00-12.00 1 ggr 320:- Göteborgs Adventkyrka Info/Boka 12 anmälda till 200 platser
SiG22 Den svenska deckaren
Tors 10.00-12.00 Start 14/3. Göteborgs Adventkyrka. Avgift 260:-.
14/3 Tors 10.00-12.00 260:- Göteborgs Adventkyrka Info/Boka 12 anmälda till 200 platser
SiG23 Satirteckningarnas väg från papper till mobilen
Tis 14.00-16.00 Start 9/4. Göteborgs Adventkyrka. Avgift 260:-.
9/4 Tis 14.00-16.00 260:- Göteborgs Adventkyrka Info/Boka 4 anmälda till 200 platser
SiG24 Nöjesparken Liseberg
Tis 14.00-16.00 Start 16/4. Göteborgs Adventkyrka. Avgift 200:-.
16/4 Tis 14.00-16.00 200:- Göteborgs Adventkyrka Info/Boka 18 anmälda till 200 platser
SiG25 Litteratur och opera
Tors 14.00-16.00 Start 18/4. Göteborgs Adventkyrka. Avgift 450:-.
18/4 Tors 14.00-16.00 450:- Göteborgs Adventkyrka Info/Boka 14 anmälda till 200 platser
SiG26 Kvinnor i offentligheten i antikens Rom
Tis 10.00-11.00 Start 23/4. Göteborgs Adventkyrka. Avgift 260:-.
23/4 Tis 10.00-11.00 260:- Göteborgs Adventkyrka Info/Boka 14 anmälda till 200 platser
SiG27 En död med värdighet
Tis 14.00-16.00 Start 23/4. Göteborgs Adventkyrka. Avgift 300:-.
23/4 Tis 14.00-16.00 300:- Göteborgs Adventkyrka Info/Boka 12 anmälda till 200 platser
Studiebesök
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG30 Draken har vaknat
Mån 10.00-12.00 1 ggr. Start 29/1. Hotell Draken, Olof Palmes plats 2. Avgift 200:-.
29/1 Mån 10.00-12.00 1 ggr 200:- Hotell Draken, Olof Palmes plats 2 Info/Boka 66 anmälda till 30 platser
Sig31 Besök på Röhsska − Låt hundra blommor blomma
Ons 13.00-14.00 Start 7/2. Röhsska museet, Vasagatan 39. Avgift 140:-.
7/2 Ons 13.00-14.00 140:- Röhsska museet, Vasagatan 39 Info/Boka 21 anmälda till 21 platser
Sig32 Medicinhistoriska muséet
Tors 12.15-13.00 Start 22/2. Medicinhistoriska muséet, Östra Hamngatan 11. Avgift 80:-.
22/2 Tors 12.15-13.00 80:- Medicinhistoriska muséet, Östra Hamngatan 11 Info/Boka 28 anmälda till 25 platser
Sig33 Natrium ̶ nytt forskarhus vid Göteborgs universitet
Ons 16.00-17.00 Start 13/3. Medicinaregatan 7B. Avgift 80:-.
13/3 Ons 16.00-17.00 80:- Medicinaregatan 7B Info/Boka 18 anmälda till 20 platser
Sig34 Chalmersska Huset − en historisk mötesplats
Tis 14.00-16.00 Start 19/3. Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11. Avgift 200:-.
19/3 Tis 14.00-16.00 200:- Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11 Info/Boka 51 anmälda till 50 platser
SiG35 Aeroseum
Tis 12.00-15.00 Start 16/4. Säve Depå, Nya Bergets väg 50. Avgift 250:-.
16/4 Tis 12.00-15.00 250:- Säve Depå, Nya Bergets väg 50 Info/Boka 13 anmälda till 30 platser
Sig36 Här blir avfall till el och värme
Tors 13.00-15.00 Start 16/5. Renova, von Utfallsgatan 29. Avgift 150:-.
16/5 Tors 13.00-15.00 150:- Renova, von Utfallsgatan 29 Info/Boka 19 anmälda till 30 platser
SiG37 Besök på Börsen
Tis 13.00-14.30 Start 11/6. Börsen, Gustav Adolfs Torg. Avgift 240:-.
11/6 Tis 13.00-14.30 240:- Börsen, Gustav Adolfs Torg Info/Boka 42 anmälda till 35 platser
Sig90 Chalmersska Huset − en historisk mötesplats dubblett
Tis 14.00-16.00 Start 26/3. Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11. Avgift 200:-.
26/3 Tis 14.00-16.00 200:- Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11 Info/Boka 15 anmälda till 50 platser
Studiecirklar språk - Engelska
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG40 Engelsk konversation, historia och kultur
Ons 13.00-14.30 10 ggr. Start 24/1. Avgift 1070:-.
Ledare Chris.
24/1 Ons 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Chris Info/Boka 7 anmälda till 15 platser
SiG41 Engelska – konversation
Fre 13.00-14.30 10 ggr. Start 2/2. Avgift 1070:-.
Ledare Marina.
2/2 Fre 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Marina Info/Boka 11 anmälda till 12 platser
SiG42 Engelska – Use it or lose it!
Ons 10.00-11.30 10 ggr. Start 24/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 1070:-.
Ledare Gwyneth.
24/1 Ons 10.00-11.30 10 ggr 1070:- Folkuniversitetet i Göteborg Gwyneth Info/Boka 8 anmälda till 8 platser
SiG43 Engelska – Use it or lose it!
Ons 13.00-14.30 10 ggr. Start 24/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 1070:-.
Ledare Gwyneth.
24/1 Ons 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Folkuniversitetet i Göteborg Gwyneth Info/Boka 9 anmälda till 8 platser
Studiecirklar språk - Franska
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG44 Franska – A1 del 4
Fre 11.15-12.45 10 ggr. Start 2/2. Avgift 1070:-.
Ledare Lena S.
2/2 Fre 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Lena S Info/Boka 13 anmälda till 12 platser
SiG45 Franska – A2 del 4
Tis 15.15-16.45 10 ggr. Start 30/1. Avgift 1070:-.
Ledare Lena S.
30/1 Tis 15.15-16.45 10 ggr 1070:- Lena S Info/Boka 6 anmälda till 12 platser
SiG46 Franska – långsammare takt B1 del 4
Ons 11.15-12.45 12 ggr. Start 24/1. Avgift 1250:-.
Ledare Iah.
24/1 Ons 11.15-12.45 12 ggr 1250:- Iah Info/Boka 12 anmälda till 15 platser
SiG47 Franska – konversation
Fre 11.15-12.45 10 ggr. Start 2/2. Avgift 1070:-.
Ledare Marina.
2/2 Fre 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Marina Info/Boka 12 anmälda till 12 platser
SiG48 Vardagsfranska, termin 28
Mån 11.15-12.45 10 ggr. Start 5/2. Avgift 1070:-.
Ledare Christina.
5/2 Mån 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Christina Info/Boka 14 anmälda till 14 platser
SiG49 Vardagsfranska, termin 29
Tis 11.15-12.45 10 ggr. Start 6/2. Avgift 1070:-.
Ledare Christina.
6/2 Tis 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Christina Info/Boka 14 anmälda till 15 platser
SiG50 Franska – snabbare takt B2 del 4
Tors 14.45-16.15 12 ggr. Start 25/1. Avgift 1250:-.
Ledare Iah.
25/1 Tors 14.45-16.15 12 ggr 1250:- Iah Info/Boka 13 anmälda till 15 platser
Studiecirklar språk - Italienska
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG51 Italienska – nybörjare
Tis 13.00-14.30 10 ggr. Start 6/2. Avgift 1070:-.
Ledare Ingela.
6/2 Tis 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Ingela Info/Boka 12 anmälda till 11 platser
SiG52 Italienska – repetition
Mån 13.00-14.30 10 ggr. Start 5/2. Avgift 1070:-.
Ledare Nia.
5/2 Mån 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Nia Info/Boka 9 anmälda till 12 platser
SiG53 Italienska – A1 del 2
Mån 11.15-12.45 10 ggr. Start 5/2. Avgift 1070:-.
Ledare Ingela.
5/2 Mån 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Ingela Info/Boka 18 anmälda till 18 platser
SiG54 Italienska – A1 del 3-A2
Mån 13.00-14.30 10 ggr. Start 5/2. Avgift 1070:-.
Ledare Ingela.
5/2 Mån 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Ingela Info Ingen anmäld till 12 platser
SiG55 Italienska – A2 del 2
Tors 13.00-14.30 10 ggr. Start 8/2. Avgift 1070:-.
Ledare Ingela.
8/2 Tors 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Ingela Info/Boka 14 anmälda till 12 platser
SiG56 Italienska – A2 del 3
Ons 13.00-14.30 10 ggr. Start 7/2. Avgift 1070:-.
Ledare Ingela.
7/2 Ons 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Ingela Info/Boka 11 anmälda till 14 platser
SiG57 Italienska – A2-B1 del 1
Ons 11.15-12.45 10 ggr. Start 7/2. Avgift 1070:-.
Ledare Ingela.
7/2 Ons 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Ingela Info/Boka 15 anmälda till 14 platser
SiG58 Italienska – B1 del 2
Mån 11.15-12.45 10 ggr. Start 5/2. Avgift 1070:-.
Ledare Nia.
5/2 Mån 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Nia Info/Boka 8 anmälda till 12 platser
SiG59 Italienska – B1 del 2
Tis 11.15-12.45 10 ggr. Start 6/2. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 1070:-.
Ledare Ingela.
6/2 Tis 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Folkuniversitetet i Göteborg Ingela Info/Boka 13 anmälda till 12 platser
SiG60 Italienska – B2 del 2
Tis 11.15-12.45 10 ggr. Start 6/2. Avgift 1070:-.
Ledare Nia.
6/2 Tis 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Nia Info/Boka 14 anmälda till 14 platser
SiG61 Italienska – B1 del 3
Tis 13.00-14.30 10 ggr. Start 6/2. Avgift 1070:-.
Ledare Nia.
6/2 Tis 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Nia Info/Boka 9 anmälda till 12 platser
SiG62 Italienska – B2 del 3
Tors 13.00-14.30 10 ggr. Start 8/2. Avgift 1070:-.
Ledare Nia.
8/2 Tors 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Nia Info/Boka 8 anmälda till 12 platser
SiG63 Italienska – konversation
Fre 09.30-11.00 10 ggr. Start 2/2. Avgift 1070:-.
Ledare Marina.
2/2 Fre 09.30-11.00 10 ggr 1070:- Marina Info/Boka 9 anmälda till 12 platser
SiG64 Italienska – Avancerat
Tis 11.15-12.45 10 ggr. Start 23/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 1070:-.
Ledare Maria S.
23/1 Tis 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Folkuniversitetet i Göteborg Maria S Info/Boka 12 anmälda till 12 platser
Studiecirklar språk - Latin
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG65 Latin – litteratur
Tis 11.15-12.45 10 ggr. Start 5/3. Avgift 1070:-.
Ledare Alvar.
5/3 Tis 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Alvar Info/Boka 15 anmälda till 15 platser
Studiecirklar språk - Spanska
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG66 Spanska – A1 del 2
Ons 09.30-11.00 10 ggr. Start 7/2. Avgift 1070:-.
Ledare Rogelio.
7/2 Ons 09.30-11.00 10 ggr 1070:- Rogelio Info Ingen anmäld till 12 platser
SiG67 Spanska – A1 del 2
Tors 09.30-11.00 10 ggr. Start 14/3. Avgift 1070:-.
Ledare Elizabeth.
14/3 Tors 09.30-11.00 10 ggr 1070:- Elizabeth Info/Boka 8 anmälda till 10 platser
SiG68 Spanska ─ A2 del 1
Tis 13.00-14.30 12 ggr. Start 23/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 1250:-.
Ledare Fernando.
23/1 Tis 13.00-14.30 12 ggr 1250:- Folkuniversitetet i Göteborg Fernando Info/Boka 10 anmälda till 12 platser
SiG69 Spanska – A2
Mån 09.30-11.00 10 ggr. Start 11/3. Avgift 1070:-.
Ledare Elizabeth.
11/3 Mån 09.30-11.00 10 ggr 1070:- Elizabeth Info/Boka 8 anmälda till 10 platser
SiG70 Spanska – B2
Mån 13.00-14.30 10 ggr. Start 11/3. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 1070:-.
Ledare Elizabeth.
11/3 Mån 13.00-14.30 10 ggr 1070:- Folkuniversitetet i Göteborg Elizabeth Info/Boka 9 anmälda till 10 platser
Studiecirklar språk - Tyska
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG71 Tyska – A2 vardagskommunikation
Ons 14.45-16.15 12 ggr. Start 24/1. Avgift 1250:-.
Ledare Antje.
24/1 Ons 14.45-16.15 12 ggr 1250:- Antje Info/Boka 12 anmälda till 14 platser
SiG72 Tyska – A2 del 3
Tors 09.30-11.00 12 ggr. Start 25/1. Avgift 1250:-.
Ledare Kristina.
25/1 Tors 09.30-11.00 12 ggr 1250:- Kristina Info/Boka 10 anmälda till 12 platser
SiG73 Tyska – B1 vardagskommunikation
Ons 13.00-14.30 12 ggr. Start 24/1. Avgift 1250:-.
Ledare Antje.
24/1 Ons 13.00-14.30 12 ggr 1250:- Antje Info/Boka 13 anmälda till 14 platser
Studiecirklar i filosofi
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG74 Filosofi och livshållningsfrågor
Mån 13.00-14.30 8 ggr. Start 5/2. Avgift 875:-.
Ledare Inger.
5/2 Mån 13.00-14.30 8 ggr 875:- Inger Info/Boka 12 anmälda till 15 platser
SiG75 Filosofi och livshållningsfrågor
Tis 13.00-14.30 8 ggr. Start 6/2. Avgift 875:-.
Ledare Inger.
6/2 Tis 13.00-14.30 8 ggr 875:- Inger Info/Boka 13 anmälda till 15 platser
SiG76 Frågor inom filosofi
Tis 09.30-11.00 10 ggr. Start 6/2. Avgift 1070:-.
Ledare Dustin.
6/2 Tis 09.30-11.00 10 ggr 1070:- Dustin Info/Boka 14 anmälda till 15 platser
Studiecirklar i historia
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG77 Sveriges historia från 1800 till vår tid
Mån 14.45-16.15 5 ggr. Start 5/2. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 545:-.
Ledare Lena L.
5/2 Mån 14.45-16.15 5 ggr 545:- Folkuniversitetet i Göteborg Lena L Info/Boka 15 anmälda till 15 platser
SiG78 Eneas – sista trojanen eller förste romaren?
Tors 11.15-12.45 10 ggr. Start 25/1. Avgift 1070:-.
Ledare Alvar.
25/1 Tors 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Alvar Info/Boka 11 anmälda till 20 platser
SiG79 Arkeologi och förhistoria för nyfikna
Tors 11.15-12.45 10 ggr. Start 29/2. Avgift 1070:-.
Ledare Chris.
29/2 Tors 11.15-12.45 10 ggr 1070:- Chris Info/Boka 6 anmälda till 15 platser
Studiecirklar i litteratur
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG80 Shared Reading ─ social läsning
Mån 11.15-12.45 9 ggr. Start 22/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 970:-.
Ledare Eva.
22/1 Mån 11.15-12.45 9 ggr 970:- Folkuniversitetet i Göteborg Eva Info/Boka 11 anmälda till 12 platser
SiG81 Kvinnor skriver om män
Ons 11.15-12.45 8 ggr. Start 24/1. Avgift 875:-.
Ledare Henrik.
24/1 Ons 11.15-12.45 8 ggr 875:- Henrik Info/Boka 11 anmälda till 10 platser
SiG82 Skrivarcirkel: Resor i tid och rum – hemmavid och utomlands
Tors 13.00-14.30 8 ggr. Start 25/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 875:-.
Ledare Kerstin.
25/1 Tors 13.00-14.30 8 ggr 875:- Folkuniversitetet i Göteborg Kerstin Info/Boka 10 anmälda till 10 platser
SiG83 Shared Reading ─ social läsning
Fre 13.00-14.30 9 ggr. Start 26/1. Avgift 970:-.
Ledare Eva.
26/1 Fre 13.00-14.30 9 ggr 970:- Eva Info/Boka 12 anmälda till 12 platser
SiG89 Kvinnor skriver om män dubblett
Fre 09.15-10.45 8 ggr. Start 2/2. Avgift 875:-.
Ledare Henrik.
2/2 Fre 09.15-10.45 8 ggr 875:- Henrik Info/Boka 10 anmälda till 10 platser
Studiecirklar i musik
Start Dag & tid Pris Plats Ledare    
SiG84 Opera 1 ─ en resa i operans värld
Mån 13.30-15.45 12 ggr. Start 22/1. Folkuniversitetet i Göteborg. Avgift 1875:-.
Ledare Fernando.
22/1 Mån 13.30-15.45 12 ggr 1875:- Folkuniversitetet i Göteborg Fernando Info Ingen anmäld till 15 platser
SiG85 Kontrapunktens ABCD ─ om musikformen
Tis 14.45-16.15 12 ggr. Start 23/1. Avgift 1250:-.
Ledare Fernando.
23/1 Tis 14.45-16.15 12 ggr 1250:- Fernando Info/Boka 7 anmälda till 15 platser
SiG86 Romantiken
Ons 14.45-16.15 12 ggr. Start 24/1. Avgift 1250:-.
Ledare Fernando.
24/1 Ons 14.45-16.15 12 ggr 1250:- Fernando Info Ingen anmäld till 15 platser
SiG87 Opera 3 ─ fortsättning
Fre 13.45-16.00 12 ggr. Start 26/1. Avgift 1875:-.
Ledare Fernando.
26/1 Fre 13.45-16.00 12 ggr 1875:- Fernando Info/Boka 13 anmälda till 14 platser
SiG88 Modern opera ─ nybörjare till avancerad
Fre 11.15-13.30 12 ggr. Start 26/1. Avgift 1875:-.
Ledare Fernando.
26/1 Fre 11.15-13.30 12 ggr 1875:- Fernando Info Ingen anmäld till 15 platser

Programkatalog våren 2024