Årsmöte

Årsmöte 2021

Årsmöte 2021 hölls den 19 maj som så kallad ren poströstningsstämma i enlighet med den lag som Riksdagens fattade beslut om den 18 maj 2020.