MEDLEMSBREV nr 3, mars 2022

från Senioruniversitetet i Göteborg         

Nu har stora delar av vårens program rullat igång.
Det känns tillfredsställande att konstatera att vårt nya administrativa IT-stöd hållit
streck och att vi efter nästan två år av pandemi kan genomföra SiGs hittills mest
omfattande program. Den absoluta merparten av programpunkterna har fångat
tillräckligt många intresserade för att kunna starta. Nedan ser du några få undantag,
där det fortfarande är så glest bokat att dessa ligger i riskzon för att inte kunna genom-
föras. I detta sammanhang är det glädjande att kunna konstatera att 100 år i Göteborg,
som omnämns nedan, beviljats startbesked idag.
Varmt välkommen att boka på https://sigbg.se/

Hur kontaktar du SiG?
Skulle du ha frågor kring dina anmälningar, betalningar avseende aktiviteterna och eller
ditt medlemskap, så mejlar du medlemsfragor@sigbg.se

Du kan också ringa: 018-24 55 52 (vx), tisdagar kl. 10−14.

De frågor som inte har med anmälningar/bokningar, medlemskap och betalningar att
göra kan du mejla till sig@folkuniversitetet.se.  Du kan också ringa 031-10 09 55, tisdagar kl. 10−14.

Om du är ny medlem hos oss på SiG är det klokt att du kollar din skräp-post då och då.
Det är ju inte sällan så att meddelanden från nya ”bekantskaper” hamnar där.

Betala din medlemsavgift
Känner du på dig att du inte betalat din medlemsavgift, så gör du det enkelt genom att
gå in på vår hemsida, sigbg.se. Där kan du klicka dig fram i följande steg:
-Medlemskap,
-Bli medlem,
-Nytt eller förnyat medlemskap.

Avgiften för 2022 är 250:-, samma nivå som gällt några år nu.

Om du betalt din medlemsavgift, men inte fått medlemskort så är ett sådant att vänta i
mitten av mars. Då vi skickar ut ytterligare medlemskort till medlemmar som tillkommit
efter utskicket i början av februari.

Studiebesök – tillkommande aktiviteter som erbjuds medlemmarna

Aeroseum och bergets historia
Välkomna på en spännande guidad tur i den stora, underjordiska bergshangaren. Anläggningen finns på området för gamla Kungliga Göta Flygflottilj, F 9 på Säve. Vid krigsslutet 1945 och efter atomvapnens införande fann man sig tvungen att skydda flygvapnets jaktplan i ett atomsäkert utrymme i stället för som tidigare på marken.

Du kan läsa mer om besöket och boka på Studiebesök – Senioruniversitet i Göteborg (sigbg.se)

Avgift:  230 kr
Tid:  Tisdag den 29 mars kl. 10.0011.30

Sista anmälningsdag:  18 mars

Värd:  Elsa Rosenblad

Redarvillorna – Lorensbergs villastad – stadsvandring med Pether Ribbefors
Lorensbergs villastad, belägen bakom Konstmuseet, är en unik miljö i Sverige.
Området byggdes för cirka hundra år sedan för en kapitalstark målgrupp, många kända göteborgsfamiljer har haft sin hemvist i stadsdelen. Under en lång period på 1900-talet förknippades de luxuösa bostäderna med den vittförgrenade Broströmskoncernen och
det är denna epok som givit upphov till begreppet ”Redarvillorna”.
Du kan läsa mer om stadsvandringen och boka på Studiebesök – Senioruniversitet i Göteborg (sigbg.se)

Avgift:  200 kr
Tid:  Torsdag den 5 maj kl. 10.00–12.00
Plats:  Samling vid Poseidon på Götaplatsen

Sista anmälningsdag:  26 april

Värd:   Marianne Molander Beyer

Lediga platser
Som vi nämnde i ingressen, så finns det fortfarande lediga platser till ett antal aktiviteter
våren 2022. För vidare läsning och bokning klickar du på länken under respektive program-presentation.

Hundra år i Göteborg
Föreläsningsserien Hundra år i Göteborg utgår från bokserien med samma namn som i tio delar utkommit 2017–2020 med anledning av stadens 400-årsjubileum. Föreläsningsserien leds av bokseriens huvudredaktör Gudrun Nyberg, som är pensionerad läkare, forskare och författare.
Hundra år i Göteborg – Senioruniversitetet i Göteborg (minaaktiviteter.se)

Marstrand – Nordens syndigaste stad
Idag förknippar vi Marstrand med segling, bad och societetsliv. Men så har det inte alltid varit.
På 1500-talet omnämndes ön som ”Nordens syndigaste stad”. Få orter kan uppvisa så radikala förändringar – från fruktad fängelseö till sommarviste för välbeställda. Ciceron: Pether Ribbefors
Nordens syndigaste stad – bussresa med lunch och stadsvandring – Senioruniversitetet i Göteborg (minaaktiviteter.se)

Bjärehalvön i den vackra månaden maj
Den nyinvigda konsthallen Ravinen invid Norrvikens Trädgårdar, Märta Måås Fjetterströms
ateljé och Birgit Nilsson-museet utgör kärnan i programmet. Resvärd: Ulla Sellgren, SiG
Bjärehalvön i den vackra månaden maj – Senioruniversitetet i Göteborg (minaaktiviteter.se)

Måndagsföredrag
Måndagsföredragen avhålles som vanligt i Adventkyrkan måndagar kl. 13−14.
På hemsidan kan du se när dessa äger rum, vem som är föredragshållare och vilket ämnet
är för dagen.

Måndagsföredrag – Senioruniversitet i Göteborg (sigbg.se)

Folkuniversitetets Akademiska press
Vi har ju vid några tillfällen tipsat om god litteratur och på detta tema riktar vi nu
strålkastarljuset mot Folkuniversitetets Akademiska Press som ger ut böcker inom humaniora, vetenskap, språk och samhällsfrågor. Förlaget är baserat i Göteborg och har just utgivit en bok
av professor Emin Tengström – ”De globala klimat- och miljöhoten – kan de avvärjas?”
Beställ våra böcker – Folkuniversitetets Akademiska PressSenioruniversitetet och Universeum i samverkan 

Vi påminner om att alla medlemmar i SiG har 10% rabatt på Universeums årskort under 2022. Årskortet köps i kassan på Universeum mot uppvisande av medlemskortet, vilket du antingen redan fått hem i din brevlåda eller kommer att få i mitten av mars.

Universeum bygger ut och bygger om. Ett världsunikt visualiseringslabb, som bjuder på en helt
ny typ av lärandeupplevelse, har precis öppnat. Göteborgs nya landmärke, Wisdome, Sveriges största visualiseringsdom växer fram på taket och kommer att ha visualiseringsteknik i absolut världsklass. Inom ramen för samarbetet, så kommer vi tillsammans med ledningen på Universeum att återkomma med fler möjligheter för lärande i en unik miljö.


Med vänlig hälsning

Börje Rådesjö                                                     Roger Palmqvist

Ordförande                                                         Vice ordförande


Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter: Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter. För information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen kontakta föreningen per e-mail till sig@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress
Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg.

Kontakt
E-mail: sig@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 – 403 17 Göteborg